Verrukkelijk landschap

      Reacties uitgeschakeld voor Verrukkelijk landschap

In deze Flits is een verwijzing te vinden naar de regionale winnaars van de Eo Wijersprijsvraag in de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Een aantal prachtige inzendingen met volop inspiratie voor dit deel van het Groene Hart, maar evenzeer voor de andere delen ervan.

De ondertitel van Verrukkelijk landschap was ‘naar een vitaal en aantrekkelijk platteland’. De gedachte erachter is tweeledig. Een levend platteland met duurzame economische functies, die recht doen aan de kwaliteiten van natuur en landschap is van groot maatschappelijk belang. Veel agrarische ondernemers zijn bezig met die zoektocht naar duurzaam gebruik van onze buitenruimte. Ze kunnen daar wel een steuntje bij gebruiken. Van overheden door het consequent volhouden van langetermijnbeleid; dat bepaalt immers mede de handelingsperspectieven van ondernemers waarop zij hun inspanningen en investeringen op richten. En van consumenten die in hun koopgedrag aansluiten bij het groeiende aanbod van duurzame producten.

Dat laatste sluit aan bij de tweede gedachte achter Verrukkelijk landschap: een nauwere betrokkenheid van burgers, inwoners én bezoekers, bij het platteland in het Groene Hart. Dat vraagt aandacht van agrarische ondernemers voor behoud en beheer van natuur en landschap. Op het punt van biodiversiteit is een wereld te winnen; bij de kenmerkende aspecten van ons landschap gaat het veeleer over behoud en beheer van het bestaande.

Op veel plekken in het Groene Hart is het geen droom meer om deze twee gedachten niet alleen op elkaar te laten aansluiten, maar ze elkaar te laten versterken. Het gedeelde belang van de grootgebruiker, de boer, en van de grootgenieter van het Groene Hart, de burger, zal de basis moeten vormen voor het Groene Hart anno 2050.

Chris Kalden