Lokale actiegroepen nieuwbouw

      Reacties uitgeschakeld voor Lokale actiegroepen nieuwbouw

In het dorp Leimuiden is de stichting Oud-Leimuiden-Rijnsaterwoude actief. Deze stichting geeft ook een mooi kwartaalblad uit met veel geschiedenis van het dorp. Deze trotse bewoners zien graag dat nieuwbouw binnen het centrum mooi wordt ingepast in de bestaande bouw. Dat kan soms door de juiste bomen te plaatsen, geen schuttingen naar de straat en dergelijke. Kleine dingen die veel kunnen schelen. Een goed contact tussen gemeente en bewoners voor het inzetten van de bouw is daarvoor noodzakelijk. Jammer genoeg wordt participatie steeds vaker geïnterpreteerd als informeren ‘hoe we het gaan doen’.

De gemeente Kaag en Braassem is blij met het landschap in haar gemeente. Zij ziet dit vooral als een goed verkoopargument voor de grond en plant langs een aantal vaarten dure villa’s. Bewoners verzetten zich tegen het dichtslibben van het open landschap.  De bewoners van de bovenlanden langs de Drecht proberen het aantal recreatiewoningen aldaar in te perken. De gemeente zag zich kort geleden genoodzaakt  zich in het AD te verdedigen tegen de protesten.

In Groenendijk gelegen aan de Oude Rijn is weer een nieuwe wijk langs de provinciale weg gebouwd. Het lag in de planning op het laatste stukje groen met doorkijk naar de andere zijde van de Rijn een parkje aan te leggen. De projectontwikkelaar wil van die afspraak af. De buurtbewoners hebben nu zelf het initiatief genomen. Een adviesbureau heeft de kansen en waarden van de locatie in kaart gebracht. Met ondersteuning van de stichting Groene Hart, en zes andere organisaties hebben zij de gemeente Alphen nu gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling door de groenbestemming te handhaven.

Ook in Hoornaar  nemen de bewoners zelf het initiatief om waardevol groen te behouden. Hier gaat het om een oud en hooggelegen wiel naast de kerk. Het terrein wordt nu in opdracht van de dorpsraad onderzocht op biodiversiteit en kansen voor ontwikkeling en beheer.

De bewoners van het dorp Wijngaarden maken zich zorgen over de geplande nieuwe wijk in de naburige gemeente Sliedrecht-Noord. In 2023 hield de dorpsraad onder de bewoners een enquête en met de uitkomsten stapte zij naar haar eigen gemeente Molenlanden.  De Natuur- en Milieufederatie maakt zich zorgen over de Pfas-vervuiling op de bouwlocatie. Stichting Groene Hart is bezorgd dat deze locatie overhaast werd aangeboden als nieuwbouwlocatie, terwijl de bodemdaling daar omvangrijk is en de heldere stedelijke grens van A15 en spoor opeens wordt overschreden. Het uitgangspunt van bodem en water sturend, vereist in deze omgeving om een ‘stevige inspanning om tot een klimaat adaptieve ontwikkeling te komen’. Daarbij kun je denken aan een fikse verhoging van het grondwaterpeil. Alle reden dus voor een goed onderzoek van kansen en bedreigingen.

Tot slot: bijgaand staatje uit de Groene Hart monitor willen we u niet onthouden.

Koploper de gemeente Vijfheerenlanden is een fusiegemeente van 2019. De bestuurders van de fuserende gemeenten kozen bewust voor de overstap naar de provincie Utrecht omdat zij daar meer gelegenheid kregen om te bouwen. Ook voor de periode richting 2030 heeft zij een deal gesloten voor bijna 2.800 woningen.

Annelies van Egmond,
Bestuur