Windmolens in de Alblasserwaard

      Reacties uitgeschakeld voor Windmolens in de Alblasserwaard

Ook in Alblasserwaard wordt gediscussieerd over locaties voor hoge windmolens. De gemeente Molenlanden koos in eerste instantie bewust voor zonnepanelen op de schuren en lage windmolens. Het past niet in het cultuurhistorisch, open landschap van deze gemeente, vinden velen. Ook de aanwezigheid van broedvogels, wintergasten en de trekroutes van de vele weidevogels richting Lek is een belangrijk argument op locaties geen windturbines te plaatsen.

De gemeente beraad zich nu alsnog op zes onderzoeklocaties, waarvan vier midden in het open polderlandschap liggen. Twee daarvan zijn aangewezen als meest geschikt.

In november ’23 besloten de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden gezamenlijk tot het plaatsen van zes tot tien 240 meter hoge windturbines op zes zoeklocaties. Gorinchem heeft de plaatsing van twee windturbines bij bedrijventerrein de Avelingen afgewezen. De plaatsing van twee windturbines ten noorden van Gorinchem ligt nu bij de Raad van State.

De klankbordgroep Bleskensgraaf richtte zich recent in een brief tot de Gedeputeerden Koning en Potjer met de vraag of de genoemde voorkeurslocaties wel zo veel steun verdienen.

Een vijftal organisaties van onder andere boeren, natuur en recreatie reageerden richting gemeenteraad op de onderzoeken die leiden tot de zes keuzelocaties. Nergens wordt het belang van landschap of vogels genoemd en meegewogen, terwijl veel boeren in de regio zich inzetten voor weidevogelbeheer.