Rumoer om windturbines in Alblasserwaard

      Reacties uitgeschakeld voor Rumoer om windturbines in Alblasserwaard

Bewoners van Alblasserwaard waren verontwaardigd over de gang van zaken bij de keuze van locaties voor windturbines van 240 meter hoog in hun regio. Ook de wethouder van Molenlanden was niet te spreken over het gebrek aan dialoog. De enquête onder de bewoners gaf de doorslag.

De gemeente Gorinchem heeft al vroeg de voor de hand liggende keuze van de locatie bij bedrijven en snelweg aan de Avelingen afgewezen. Daarmee dreigt vooral Molenlanden op te draaien voor het vinden van locaties. Omdat windturbines minstens 500 meter van woningen verwijderd moeten blijven werden vooral locaties midden in de open polder in de voorkeurslijst gezet. Locaties in weidevogelgebieden, grenzend aan natuurgebied of in de routes van trekvogels. Deze locaties werden door de bewoners in de enquête massaal afgewezen. De wethouders van Gorinchem en Molenlanden hebben dit serieus opgepakt. De locaties zijn geschrapt als voorkeurlocaties en nu resteren naast Avelingen, De Haar en een locatie ten noorden van Papendrecht.