Nieuwsgierig

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsgierig

Esther van den Bor

Je eigen voorkeuren
Met behulp van heel veel data en daarop aansluitende algoritmen worden wij als consument ‘geholpen’. Bedrijven en overheden weten meer van ons dan we zelf weten, vertelt de uitlegger van algoritmen in deze You Tube film. Het wordt ons gemakkelijk gemaakt verder te lopen op het patroon dat we zelf hebben gemaakt. Beïnvloed door onze levensomstandigheden, achtergrond en karakter maken wij onze voorkeuren en wensen tot een dagelijkse manier van denken en doen. Onbewust meestal. Manipuleerbaar ook. We hebben immers niet in de gaten welke onbewuste keuzes we maken en hoe die wel voor data-analisten herkenbaar zijn.

Computers trekken conclusies
De data die wij als gebruikers van computers, telefoons, koopgedrag achterlaten, worden verzameld. De regels waarmee de conclusies uit die data getrokken worden zijn door programmeurs bedacht en ingevoerd. Maar onbewuste vooroordelen of gedeeltelijk gebruikte informatie en fouten brengen vervolgens bij het toepassen van die algoritmen risico’s met zich mee. Het gebrek aan transparantie over wat er gebeurt met de verzamelde data is een zorg die velen inmiddels onderkennen. Fouten en de gevolgen van de gemaakte keuzes moeten door onafhankelijke instituten worden bewaakt, iemand moet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Zie ook de link die Amnesty International legt met deze ontwikkelingen.

Kennis en nieuwsgierigheid
Een ander aspect dat mij zorgen baart is de fuik waarin we als individu terecht komen wanneer we ‘voor ons eigen gemak blijven lopen op onze eigen patronen’. We nemen bovendien voor waar aan wat ons wordt voorgeschoteld via onze vertrouwde kanalen. Spotify reikt je de muziek aan die je prettig vindt. Facebook laat je de mensen volgen die je belangrijk vindt. Via online kranten kun je de columnisten volgen die je interessant vindt. Dat past in je bestaande patroon, lekker gemakkelijk.

Maar hoe zit het dan met de informatie die je wakker schudt, die schuurt, die nieuwe denkbeelden aanreikt? Hoe vind je de nieuwe informatie die laat zien dat de wereld heftig in beweging is, een wereld waarin techniek en wetenschap zo snel vernieuwen. Hoe blijf je op de hoogte en groei je mee met de vernieuwing die nodig is om de huidige crises (economische, ecologische, sociale, grondstoffen) te overwinnen? We moeten juist af van de oude patronen. Einstein zei het ook al: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” Wees nieuwsgierig en kritisch. Ga op zoek naar nieuwe informatie en creëer grote en kleine nieuwe kansen en oplossingen.