Nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart

“Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil bepaalt en het soort landgebruik.” Deze boodschap gaven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland mee bij hun pleidooi voor de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart. Hun pleidooi is tegenovergesteld aan de huidige aanpak waarin we het waterpeil aanpassen aan de agrarische functie.

Lees verder Kwaliteitsatlas

Documentatie