Inspiratie uit Ontwerpend Onderzoek

      Reacties uitgeschakeld voor Inspiratie uit Ontwerpend Onderzoek

Vorige week maandag presenteerden vijf bureaus hun resultaten van het Ontwerpend Onderzoek dat ze hebben gedaan over bodemdaling en waterhuishouding in het Groene Hart. Eén onderzoek gaat over het Groene Hart als geheel en drie over uitwerkingen van een deel van het Groene Haart: Alblasserwaard, de Amstelscheg en de Blokpolders. De bureaus zijn begeleid door de drie provinciale adviseurs ruimtelijk kwaliteit (PARK’s) van de drie Groene Hart-provincies. Opdrachtgever van het onderzoek is de Stuurgroep Groene Hart.

Onder de titel ‘Een wenkend perspectief, gedifferentieerd en biodivers’ reiken de onderzoekers een rijk pakket aan mogelijkheden en keuzen aan iedereen die betrokken is bij het vraagstuk van bodemdaling en waterhuishouding en de daarmee direct samenhangende toekomst van de zo belangrijke melkveehouderij in het Groene Hart. Hun boodschap was: we weten veel nog niet, maar wel genoeg om besluiten te nemen.

Een tweede boodschap was: creëer ruimte voor maatwerk op gebiedsniveau. In de rapporten zitten tientallen verschillende opties, maar die zijn niet overal zinvol en toepasbaar. Het is aan bestuurders om keuzen te maken, die het aantal opties, bijvoorbeeld voor ondernemers, behapbaar maakt. De paradox is dus dat kiezen door onze bestuurders noodzakelijk is om ruimte te maken voor invulling in de deelgebieden van het Groene Hart.
Dat zullen niet altijd makkelijke keuzen zijn, maar ze zullen wel perspectief voor lange tijd bieden.

De PARK’s zullen de resultaten verwoorden in een advies aan de Stuurgroep Groene Hart. Ik kijk uit naar dat advies, maar nog veel meer naar de discussies en besluitvorming erover in de Staten, waterschapsbesturen en gemeenteraden.
Ik reken op doorzettingskracht; het heikele punt van bodemdaling wacht al te lang op een samenhangende lange termijnvisie voor het geheel van het Groene Hart.

En ik raad iedereen aan de rapporten goed te lezen (ze zullen over een paar weken online te vinden zijn bij de Stuurgroep Groene Hart) en om het gesprek in eigen kring erover aan te gaan.

Chris Kalden