Eén samenhangend geheel

      Reacties uitgeschakeld voor Eén samenhangend geheel

Esther van den Bor

17 SDG’s geanalyseerd
Het jaarlijkse rapport over de voortgang van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen ofwel de SDG’s) is dit jaar opgenomen in de ‘Monitor Brede Welvaart’ die op 15 mei door het Centraal Bureau voor de Statistiek is gepubliceerd. Nederland is relatief goed bezig met de doelen 1 (geen armoede, zij het dat relatieve armoede wel als ernstig wordt ervaren!), 9 (industrie, innovatie en handelsverkeer), 10 (ongelijkheid verminderen) en 16 (vrede, justitie en sterke publieke diensten). Op de doelen klimaat, natuur en milieu (7, 13, 14 en 15) scoort Nederland laag tot zeer laag in de Europese benchmark.
De bedrijven, instituties en gemeenten worstelen met het tastbaar maken van de doelstellingen. Nu worden de SDG’s vaak weggezet als een ontwikkelings-samenwerking verhaal. Maar het gaat om ons eigen leven, ons eigen beleid, ook in onze eigen gemeente. Want wat hebben we aan hoge economische groeicijfers wanneer schoon water (14) en de kwaliteit van leven op land (15) verloren gaat. Hoe lang blijft vrede (16) mogelijk wanneer armoede/honger/ongelijkheid (1/2/10) niet worden weggenomen. Verantwoordelijke productie en consumptie (12) moeten wij zelf mogelijk maken. Ook in Nederland worden mannen en vrouwen ongelijk beloond en 1 op de 3 mannen en vrouwen in Nederland ervaren dusdanige sekse-intimidatie dat o.a. ziekteverzuim ontstaat (5).

SDG’s verankeren in beleid en omzetten in Nederlandse doelen
Voor bedrijven en gemeenten zou de noodzaak duidelijker gevoeld moeten worden. De voorbeelden dat er beweging komt zijn er gelukkig wel. VNG helpt gemeenten om die SDG’s als concrete afwegingskaders in het beleid op te nemen. Want een besluit vóór het één moet niet ten koste gaan van het andere! Global Goals.

Banken, VNO-NCW, de vastgoedsector komen allen in beweging en zoeken naar een effectieve invulling: duurzaam bedrijfsleven finance, duurzaam bedrijfsleven vastgoed. Maar het is nog een complexe weg. Ook jongeren roeren zich. Zij geven aan  structureel inspraak te willen hebben: het is hun wereld waar de oude garde nu over beslist – en dat gaat niet goed! Inmiddels hebben 36 Hogescholen de SDG Charter ondertekend  en concrete stappen ondernomen.

Ieder individu kan die afwegingen maken die de doelen in onderlinge samenhang dichterbij brengen. Bekijk zelf de SDG Charter, je kunt zelfs een eigen idee inbrengen waarmee versnelling mogelijk wordt.