Rli-advies bodemdaling: oproep tot handelen

      Reacties uitgeschakeld voor Rli-advies bodemdaling: oproep tot handelen

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een advies uitgebracht over bodemdaling: ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. De Raad houdt een onderbouwd pleidooi voor peilverhoging om bodemdaling en CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Ze pleit ook voor gericht hulp aan boeren om te kunnen komen tot een duurzame, renderende bedrijfsvoering, zodat het veenweidekarakter van het Groene Hart kan worden behouden.

Volgens de Stichting Groene Hart is het een duidelijk signaal vanuit een landelijk perspectief, waarmee we met z’n allen aan de slag moeten. De nadruk op duidelijke, meetbare lange termijndoelen door de Raad is zeer terecht. Ondernemers kunnen alleen in beweging komen als zij hun bedrijfsvoering en hun investeringsplannen kunnen baseren op dat soort doelen.

Het gaat natuurlijk niet alleen over bodemdaling, maar ook over klimaatadaptatie, waterhuishouding en grondgebruik. Al weer meer dan een jaar geleden brachten de drie provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) een uitstekend advies uit, “Pleidooi voor het Groene Hart”, met tal van handreikingen voor het maken van beleid rond bodemdaling, waterhuishouding en grondgebruik én voor het operationeel maken ervan.

Het Rli-advies en het advies van de PARK’s met de onderliggende studies geven meer dan voldoende inzicht en materiaal om daadwerkelijk aan de slag te gaan. In eerste instantie ligt dat nu bij overheden; vooral de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen staan aan de lat.

De kernboodschap van de Rli: kom nu serieus in beweging want nu kan er nog volop worden meegekoppeld met andere opgaven, onderschrijven we geheel. Nu kunnen kosten en baten nog in een zekere balans worden gebracht.

Het Rli-advies is te vinden op RLIi.
Het advies van de PARK’s is te vinden op Bestuurlijk Platform Groene Hart