Verdieping in ‘rustige’ tijden

      Reacties uitgeschakeld voor Verdieping in ‘rustige’ tijden

Door de Coronacrisis verschuift voor vrijwel iedereen het dagritme. Sommigen maken geweldig veel overuren, anderen hebben plotsklaps tijd om te lezen. Voor de laatste categorie een paar links naar belangrijke onderwerpen.

Deltaplan Biodiversiteit
Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden. Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Zodat Nederland een voorbeeld kan worden van een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling samengaan. https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Kwaliteitsatlas Groene Hart
De Kwaliteits Atlas Groene Hart is ons podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart. De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen. Zie https://kwaliteitsatlas.nl

Bodem, water en landgebruik
De drie provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) hebben een indrukwekkend advies uitgebracht over een samenhangende aanpak van bodem ,water en landgebruik. Hun advies en de drie onderliggende studies zijn te vinden op http://stuurgroepgroenehart.nl/ontwerpend-onderzoek