Aan de slag

      Reacties uitgeschakeld voor Aan de slag

Voor de makers van de Groene Flits zit de zomer erop. U kunt tot het einde van het jaar nog een tiental Flitsen tegemoet zien. Ik hoop dat u een goede zomer hebt gehad en energie hebt opgedaan om weer volop aan de slag te gaan.

In deze Flits veel aandacht voor waterzaken. De belangrijkste is getriggerd door het recente IPCC-rapport, dat waarschuwt voor grotere extremen in ons weer. Het klimaatpanel geeft een stevige boodschap om onze inspanningen te vergroten om opwarming van de aarde tegen te gaan. En in het Groene Hart speelt dan water een belangrijke rol. Te veel, te weinig, op het verkeerde moment, bodemdaling en peilbeheer….
Het maakt het pleidooi van de waterschappen om wateraspecten bepalend te laten zijn bij de (ruimtelijke) ontwikkeling in ons land erg logisch. Ik houd dan wel een raar gevoel bij de plannen voor een vijfde dorp in Zuidplas, om maar één voorbeeld te noemen.

In de vorige Flits gebruikte ik de metafoor ‘het is urgent, maar niet acuut’ rond energietransitie, de aanpak van bodemdaling, waterhuishouding en de toekomst van de melkveehouderij en het vergroten en robuust maken van natuur en biodiversiteit. Het IPCC-rapport maakt duidelijk dat ‘niet acuut’ een verkeerde term is als het gaat om klimaatverandering.
Het was vooral een pleidooi voor doortastend, maar niet ondoordacht bestuurlijk handelen. Laten we de tijd die we nog hebben, gebruiken om plannen in uitvoering te brengen, die zijn gestoeld op kennis. Die een helder lange termijnperspectief als leidraad hanteren en die kunnen rekenen op begrip van een groot deel van de bevolking.

Energietransitie, veranderingen in waterbeheer en grondgebruik, tegengaan van bodemdaling, zorgvuldige afweging van conflicterende ruimteclaims en versterking van natuur en landschap. Zie hier de uitdagingen voor het Groene Hart.
Aan de slag ermee!

Chris Kalden