Platform Mooi Zuidplas presenteert een kaart Landschappelijke Schakel

      Reacties uitgeschakeld voor Platform Mooi Zuidplas presenteert een kaart Landschappelijke Schakel

Platform Mooi Zuidplas heeft in een reactie op de Ontwikkelingsvisie middengebied Zuidplaspolder een eigen invulling gegeven aan de daarin voorgestelde Landschappelijke Schakel. Het gebied vormt met de Groene Waterparel (voor 80% eigendom van de provincie) en het Restveengebied een mooie corridor zowel naar de IJssel als naar de Eendragtspolder.
Ook de aansluiting met het recreatiegebied Parc Hitland (250 ha) bij Nieuwerkerk aan den IJssel maakt het geheel tot een robuust natuurgebied. Het Platform staat positief tegenover de Landschappelijke Schakel en wil met een kaart met toelichting dit voorstel nader concretiseren en visualiseren. Ze roept de gemeente op om een ecologische kansenkaart te maken en om de ontwikkeling van de Groene Waterparel niet op de lange baan te schuiven.

 

 

Toelichting bij de kaart van de ‘Landschappelijke Schakel’ in het middengebied van de Zuidplaspolder

Algemeen

Als Platform Mooi Zuidplas staan wij positief tegen de in de ´Ontwikkelingsvisie middengebied Zuidplaspolder’ opgenomen globale schetsmatige impressie van de ‘Landschappelijk schakel’.
Het gebied vormt met de Groene Waterparel (voor 80% eigendom van de provincie) en het Restveengebied een mooie corridor zowel naar de IJssel als naar de Eendragtspolder.
Ook de aansluiting met het recreatiegebied Parc Hitland (250 ha) bij Nieuwerkerk aan den IJssel maakt het geheel tot een robuust natuurgebied.

Toelichting op de kaart
Op de kaart is de ligging van de Landschappelijke schakel tussen de 2e en 4e tocht ingetekend. In het zuiden wordt de schakel begrensd door de Groene Waterparel en in het noorden door de N219. Deze schakel vormt samen met de Groene Waterparel een gebied van circa ca 250 ha. Met icoontjes is aangegeven hoe het gebied kan worden ingericht, waarbij een combinatie van natuur, natuurrecreatie en agrarisch gebruik een logische lijkt. De in de ijstijd gevormde kreekruggen kunnen daarbij ook een herkenbare plaats krijgen.

Doel van deze kaart.

Hoewel wij op de Ontwikkelingsvisie al een reactie aan de gemeente Zuidplas hebben gegeven willen wij met deze kaart

  1. de in de visie voorgestelde Landschappelijke schakel concretiseren en visualiseren, waardoor de inwoners een duidelijk beeld krijgen van de plaats van het te ontwikkelen natuurgebied;
  2. de gemeente oproepen de plannen voor de groenblauwe Landschappelijke Schakel voor het middengebied te realiseren vóór of gelijktijdig met de realisatie van het 5e dorp;
  3. lokaal en regionaal aandacht vragen voor de noodzaak voor voldoende natuur in de dichtbevolkte randstad (Zuid-Holland heeft van alle provincies de meeste inwoners maar de minste natuur (6% tegen gemiddeld 15%);
  4. de provincie en de gemeente oproepen om met de realisatie van de Groene Waterparel dit jaar nog te beginnen;
  5. de gemeente vragen om voor dit gebied een ecologische kansenkaart te maken, waarbij de deelnemers van het platform Mooi Zuidplas worden betrokken.

Lokaal en regionaal belang
Wij menen dat dit plan past binnen de ontwikkeling van de Rijke Groenblauwe leefomgeving zoals de Provincie Zuid Holland dat voor ogen heeft.
De aanplant van bossen zoals is opgenomen in het document ‘Ambities en doelen van rijk en provincies voor de Bossenstrategie voor Nederland’[i] is ook voor dit  gebied mogelijk.
Tenslotte kan het gebied bij de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), waarvan de 4e tocht deel uitmaakt, een belangrijke functie vervullen.
Gelet op de omvang en de aansluiting op andere natuurgebieden kan het een gebied worden van grote regionale betekenis.

[i] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/03/bijlage-hoofdlijnen-ambities-en-doelen-van-de-bossenstrategie-van-rijk-en-provincies

ontwikkelingsvisie_middengebied_zuidplas