Nieuwe afwegingen

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe afwegingen

Esther van den Bor

Voorzichtig aan weer opstarten
Een mooie samenvatting van het gedachtegoed dat we onszelf de komende tijd moeten eigen maken, vond ik geschreven door Grootouders voor het klimaat : Minimaal 1,5 meter, Maximaal 1,5 graad.

We blijven nog een tijd lang in een niet-normale-samenleving. Volgens onze regering moeten we intelligent omgaan met het afwegen van de vele belangen die vaak tegengesteld zijn aan elkaar. We moeten vooral voorzichtig onderzoeken hoe de te nemen maatregelen uitwerken. We zullen met minder genoegen moeten nemen. Maar vooral solidair zijn en met name ten bate van de ander je eigen verantwoordelijkheid nemen. Allemaal noodzakelijk en nuttig. Maar we kunnen deze heropstart ook gebruiken om onszelf klaar te maken voor een betere toekomst.

Met deze slogan ‘Minimaal 1,5 meter en Maximaal 1,5 graad’ verhogen we het bewustzijn dat het niet alleen gaat over herstarten met aandacht voor gezondheid van onszelf en onze medemens. Laten we de richting opgaan die het mogelijk maakt om binnen de herstelkracht van de aarde te blijven. Herstelkracht die mogelijk is wanneer we maximaal 1,5 graad opwarming na streven en de herstelkracht van de natuur in al zijn facetten weer kans geven. Zet die factor 1,5 dus vást in je brein!

Nu is er de ruimte en creativiteit om niet ‘domweg’ terug te gaan naar oude patronen van sneller en meer/ winst ten koste van aarde en medemensen/ wegwerpmaatschappij/ elkaar uitsluiten/ de witte boord verdient meer salaris/ fossiele energie/ afwachten tot een ander wat doet/ etc etc.

Vertel aan elkaar wat we als positief ervaren in deze tijd. Mij valt de stilte op en de schoonheid van de natuur. Overal zie ik creativiteit ontstaan en innovatie die opeens ‘zonder de regels’ mag worden ingezet. Zorgzaamheid voor elkaar en waardering voor het werk van al die mensen die in de afgelopen weken bergen hebben verzet, wordt als fantastisch ervaren. Laten we al deze aspecten bewust meewegen in de keuzes die bij elke volgende stap in het leven opnieuw gemaakt moeten worden. Kies voor beter, voor kwaliteit van leven. Zet recht wat scheef is gegroeid.