Venster Bodegraven-Woerden

      Reacties uitgeschakeld voor Venster Bodegraven-Woerden

VensterBoWoMidden in het Groene hart, waar de Natte As de A12 kruist ligt het Venster Bodegraven-Woerden, een Groene Hart-icoonproject. Het Venster vormt de enige open verbinding van redelijk formaat tussen de grote landschappen ten noorden en ten zuiden van de A12 en is daarom cruciaal voor de landschappelijke samenhang van het Groene Hart. Het Venster biedt ruimte voor Fort Wierickerschans als toegangspoort tot het Groene Hart en als recreatief knooppunt in de regio. Stichting Groene Hart en wandelvereniging Te Voet werken hier aan het waterliniepad. Provincie ZH gaat versnippering van natuurgebieden tegen met een faunapassage onder de A12 en voorkomt  de aanleg van een nieuw bedrijventerrein “Werklint”.

waterliniepad
Het eerste deel van het pad werd in 2011 officieel geopend. Dit pad is 50 km lang en loopt van station Gorinchem tot Fort Wierickerschans. Het voert door het historische landschap van de Oude Hollandse Waterlinie met zijn pittoreske vestingstadjes, polderkades en dijken.

Faunapassage Wiericke
De provincie Zuid-Holland probeert versnippering van natuurgebieden en de ecologische hoofdstructuur (EHS) tegen te gaan. De EHS is het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. De EHS is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden, waardoor hun overlevingskansen toenemen.
Zo is er een faunapassage onder de A12 aangelegd, zodat een verbinding onder deze barriere ontstaat, waardoor planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden. De tunnel is 3,5 meter in doorsnee en 8 meter lang. De verwachting is dat onder andere de otter, de bever, de Noordse woelmuis, de poelkikker en de kamsalamander van de faunapassage gebruik zullen gaan maken.

Werklint Nieuwerbrug
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil vier bedrijven die in het venster gelegen zijn, uitplaatsen naar een nieuwe bedrijfslocatie (Werklint) aan de Molendijk. Dit plan uit 2008 is bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in de kern Nieuwerbrug te verbeteren. Die nieuwe locatie ligt echter ook in het Venster. Het risico bestaat dat als verplaatsing niet lukt, of alleen met financiering door extra woningbouw, dat het venster dus niet opener wordt, maar juist verder dichtslibt.
Inmiddels hebben de provincies Utrecht en Zuid-Holland een streep gezet door de plannen voor het “werklint” Nieuwerbrug. Het brengt immers niet de kwaliteit die past in het Nationaal Landschap Groene Hart. Alleen B&W van Woerden is nog niet overtuigd en pleit nog voor deze oplossing voor de uitplaatsing van bedrijven.
Zie ook Werklint Nieuwerbrug