Zorg voor Landschap

      Reacties uitgeschakeld voor Zorg voor Landschap

LANDSCHAP IS WEESKIND IN OMGEVINGSBELEID

De kwaliteit van het landschap is een publiek belang en moet beter worden meegewogen in de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Zorg voor landschap.
De kwaliteit van het landschap is een publiek belang en moet beter worden meegewogen in de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Zorg voor landschap.

Lees verder binnenlandsbestuur.nl ,  

 

Zorg voor landschap

Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid

Het PBL-signalenrapport “Zorg voor landschap” pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de conclusies.

Maatschappelijk draagvlak

De grote opgaven voor klimaat, landbouw, milieu, energie en economische ontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden; een oplossing voor de ene sector kán immers ook iets betekenen voor een andere sector. Zorg voor het Nederlandse landschap biedt daarvoor een goed platform: een landschapsinclusieve benadering biedt ruimte en meer maatschappelijk draagvlak voor de noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen.

Ladder meervoudig ruimtegebruik

Met enkele aanpassingen van het Besluit kwaliteit leefomgeving, een Ladder meervoudig ruimtegebruik én een verbreding van de Nederlandse uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie kunnen stappen worden gezet naar een landschapsinclusief en meer effectief omgevingsbeleid. Daarmee worden provincies geprikkeld hun landschap te inventariseren en van doelen te voorzien. Dat biedt waterschappen, gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties een goede basis voor duurzame oplossingen van sectorale vraagstukken.

Bron: https://www.pbl.nl/publicaties/zorg-voor-landschap

Download het rapport pbl-2019-zorg-voor-landschap-3346_0.pdf

Lees ook   Volkskrant.nl/………/Het-Nederlandse-landschap-is-van-niemand-meer

 

 

Verschillende gebruiksfuncties komen samen in het landschap

LOLA Landscape Architects
Verschillende gebruiksfuncties komen samen in het landschap