Alphen aan den Rijn brengt Cultuurhistorische Waardenkaart uit

      Reacties uitgeschakeld voor Alphen aan den Rijn brengt Cultuurhistorische Waardenkaart uit

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een rijk historisch verleden. De gemeente heeft een inventarisatie gedaan van alle beschermwaardige objecten in de gemeente. Deze zijn inzichtelijk gemaakt in een digitale informatieve cultuurhistorische waardenkaart. De kaart laat vele honderden waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden zien. Deze zijn onderverdeeld in drie waarderingsklassen: gemiddeld, hoog en zeer hoog. De kaart is opgesteld door een klankbordgroep, in samenspraak met andere partijen, zoals diverse historische organisaties. Lees meer op Alphen aan den Rijn

Bescherming Cultuurhistorisch Erfgoed
Om daadwerkelijk tot bescherming van de beschermwaardige objecten over te kunnen gaan, moet de kaart verankerd worden in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Dit wordt gedaan door het opstellen van een paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie. De mate van bescherming is afhankelijk van de waardering dat een object heeft gekregen. Omdat veel objecten op de kaart in particuliere handen zijn, worden belanghebbenden betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan. Naar verwachting gaat dit traject na de zomer van start. Inwoners en eigenaren van de objecten kunnen dan hun reactie geven op de Cultuurhistorische Waardenkaart.

“Het is belangrijk om ons historisch erfgoed te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties”, aldus wethouder Leo Maat. “Dit erfgoed vertelt ons over onze geschiedenis, het is onderdeel van de identiteit van gemeente Alphen aan den Rijn”.