De smalle beurs

      Reacties uitgeschakeld voor De smalle beurs

Esther van den Bor

Ongelijkheid in inkomen
Maatschappelijke ongelijkheid in inkomen leidt aantoonbaar tot een kortere levensduur en een minder gezond leven. Oxfam onderzocht het onlangs weer voor de gehele wereld, maar ook in Nederland zijn die constateringen gedocumenteerd. Tomas Piketty schreef in 2013 ook al zijn geruchtmakende boek Kapitaal in de 21e eeuw. Een van de conclusies is dat de kloof tussen rijken en armen steeds groter wordt. Voor het klimaatthema een lastig gegeven. Juist de rijken stoten de meeste CO2 uit en hebben de grootste voetafdruk. Zij kunnen bovendien de voorgestelde maatregelen gemakkelijk bekostigen. Maar mensen met een smalle beurs hebben weinig financiële speelruimte. Dat is een constatering waar met name de overheid in haar plannen terdege rekening mee moet houden! Maar laat het niet een argument zijn waarmee alle voorstellen op slot worden gezet.

Duurzame levensstijl biedt ook kansen
Verstandig omgaan met geld kan samen gaan met duurzaam leven. Minder uitgeven aan spullen, gezonder eten, besparen op energieverbruik zijn maatregelen die iedereen nu kan nemen zonder dat er investeringen voor nodig zijn. Ze leveren per direct minder uitgaven op per week/per maand! Stapje voor stapje kun je je eigen bijdrage combineren met een verantwoorde manier van leven. Zuinig leven kun je omzetten in een kans, een spannende uitdaging ook. Een eerlijke prijs voor alles wat je consumeert is een vereiste. Ook dat is een maatregel die wellicht pijn zal doen.
Weinig geld hebben is een gevolg van vele factoren. Veel armoede in Nederland wordt volgens onderzoekers veroorzaakt door het niet om kunnen gaan met geld. Informatie verstrekken en begeleiding is dus net zo goed noodzakelijk als het beschikbaar stellen van fondsen om minder draagkrachtigen te helpen met de investeringen die op de langere duur ook noodzakelijk zijn. De voorbeelden, de maatregelen die simpel en effectief zijn voor een duurzaam en energiezuinige manier van leven zijn er. Biedt ze aan en neem de mensen mee op weg naar een gezamenlijk gedeelde inspanning. De overheid zou daarin een leidende rol moeten spelen. Een maatregel die de gelijkheid tussen armen en rijken meer in balans brengt is het verminderen van de belasting op arbeid en het verhogen van de belasting op gebruik van grondstoffen of een CO2 taks. Ook daar is de overheid voor nodig.
Een ander onderzoek toont overigens aan dat de groep consumenten met een positieve basishouding ten aanzien van duurzaamheid de afgelopen jaren in omvang toegenomen. Ook dit jaar neemt die weer verder toe: van 59% naar 63%. In 2016 gaf 29% van de ondervraagden aan dat ze bereid zijn extra te betalen voor duurzaamheid, in 2017 was dat 32% en dit jaar stijgt het naar 36%.

Wat nu
De verandering als gevolg van de klimaatcrisis en de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden komen als een dreigende wolk op ons af. Onvermijdelijk moeten we ons aanpassen, nu gebruiken en vervuilen we met elkaar onverantwoord veel. Wanneer we verstandig zijn nemen we eerst de gemakkelijke maatregelen, dichtbij en effectief en zonder de kosten op anderen af te wentelen. We nemen elkaar bij de hand en gaan samen met kleine stapjes op pad. Alleen een stabiele samenleving kan de op ons af komende veranderingen aan.