SAVE THE DATE, de Nationale Omgevingsvisie komt eraan!

      Reacties uitgeschakeld voor SAVE THE DATE, de Nationale Omgevingsvisie komt eraan!

Save the date, 20 juni lancering Nationale Omgevingsvisie, zo luidde de intro van een mail die ik onlangs kreeg. Op 20 juni zal minister Kajsa Ollongren van BZK het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteren.

Eindelijk, ik kijk er naar uit. Eindelijk, omdat de NOVI in mijn ogen de start had moeten zijn van een proces waarin gemeenten en provincies met hun opgave uit de Omgevingswet aan de slag zouden gaan. Een document dat daaraan richting en inspiratie zou geven. Door het bijzondere verloop van de invoering van de Omgevingswet is dat anders gegaan. Veel gemeenten en provincies zijn al heel ver met de invulling van hun POVI of GOVI. Het heeft geen zin om daarover te blijven zeuren; ik stop daar dan ook mee, maar het blijft een gemiste kans.

Ik kijk er naar uit, omdat veel van de enorme opgaven in de ontwikkeling van de kwaliteit van onze leefomgeving aandacht vanuit de rijksoverheid vereisen. En om opvattingen van de rijksoverheid vragen, die rekening houden met de gedecentraliseerde manier van werken en tegelijkertijd richtinggevend zijn bij de macro-kanten van die opgaven. Denk aan klimaatverandering, energietransitie, woningbouwopgaven, waterhouding en bodemdaling, toekomst van de landbouw.

De decentralisatie in het omgevingsdomein is passend, maar heeft in te veel dossiers geleid tot een afwezige rijksoverheid. De aanpak van bodemdaling in het Groene Hart is daarvan een perfect voorbeeld. Ik reken erop dat de Ontwerp-NOVI duidelijk zal maken dat de rijksoverheid zich daadwerkelijk verbindt aan de grote opgaven, daarover duidelijke uitspraken doet en samen met andere betrokkenen werkt aan de invulling. Ik ga op 20 juni het ontwerp met grote verwachtingen lezen.

Chris Kalden