Groene Hart: speciale aandacht in Nationale Omgevingsvisie

      Reacties uitgeschakeld voor Groene Hart: speciale aandacht in Nationale Omgevingsvisie

Onlangs is het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. Het Groene Hart krijgt daarin veel aandacht als waardevol landschap met een aantal complexe gebiedsopgaven.

De NOVI biedt het beleidskader van de rijksoverheid voor alles dat met de kwaliteit van onze omgeving te maken en beoogt een duurzaam perspectief te bieden voor onze leefomgeving. Door het stellen van prioriteiten, waaronder een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied, en door het hanteren van een drietal afwegingsprincipes moeten verantwoorde keuzen kunnen worden gemaakt.

De rijksoverheid gaat ook NOVI-gebieden benoemen waar speciale aandacht, instrumenten en gelden naar toe gaan. Het Groene Hart is buitengewoon perspectiefrijk voor zo’n status.
Lees verder op www.denationaleomgevingsvisie.nl