Landschapsontwikkelingsplan Alblassewaard-Vijfheerenlanden in de maak

      Reacties uitgeschakeld voor Landschapsontwikkelingsplan Alblassewaard-Vijfheerenlanden in de maak

De Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, waarin de drie gemeenten samenwerken, heeft een regionale maatschappelijke agenda (RMA). Eén van opgaven daarin is het maken van een Landschapsontwikkelingsplan.

De drie gemeenten gaan daar nu, samen met het waterschap Rivierenland en de provincies Zuid-Holland en Utrecht, mee aan de gang.

Landschapsontwikkeling wordt binnen deze opgave breed opgevat. Het gaat om de huidige en de toekomstige waarden van de ruimte in stad en land en de relaties ertussen. Landschap bevat cultuurhistorische structuren (archeologie, historische geografie), biedt belevings- en gebruiks- mogelijkheden (recreatie/toerisme, landbouw, wonen) en heeft natuurwaarden (geomorfologie, ecologie). Het beoogde resultaat is een toekomstvisie voor het landschap, waarin kansen en bedreigingen voor goede landschapsontwikkeling en de te realiseren programma’s en (gebieds)projecten in beeld zijn gebracht. Leer er meer over op Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Op 7 mei is er een informatiebijeenkomst over de totstandkoming van het Landschapsuitvoeringsplan Alblasserwaard Vijfheerenlanden in De Til, Breestraat 1, 3381 BS te Giessenburg. De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).