Bescherm kernwaarden – Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Bescherm kernwaarden – Column van de voorzitter

Het lijkt af en toe bijna lente. De tijd dat we er weer op uit trekken. Zo ver is het nog niet, maar de voorboden zijn er, ook in het mooie Groene Hart. Natuurbeheerders en recreatieondernemers maken zich op voor het nieuwe seizoen. Om gasten te ontvangen en mee te nemen naar beleefpunten van natuur, cultuurhistorie en ons bijzondere landschap.

Landschappen NL bood vorige week een petitie aan de Tweede Kamer aan met de oproep om het Nederlandse landschap weer op de kaart te zetten. Er moet worden geïnvesteerd in een vitaal platteland met ruimte voor duurzame landbouw, voor natuur, voor water en waar mensen gezond kunnen recreëren. Streekeigen landschap heeft een eigen waarde, die een eigen plek verdient en niet ondergeschikt is aan andere vraagstukken zoals woningbouw en andere ruimtelijke vraagstukken. Landschappen NL vraagt de regering om meer regie.

Kijk, dat is precies wat wij als Stichting Groene Hart ook vinden. Te weinig of zelfs ontbreken van sturende regie, plannen zonder duidelijke vaststaande en afdwingbare kaders gaan niet werken. Ingrepen in het landschap, zonder bescherming van kernwaarden gaan tot grote schade leiden. Dat is een bedreiging voor ons Groene Hart landschap.

De luide roep om nog meer bouwlocaties met in elk dorp, niet zomaar een straatje erbij, maar een hele woonwijk (bijv. gemeente Krimpenerwaard) zet de zaak op scherp. Het afwegingskader om hiermee om te gaan is incompleet zolang natuur en landschap niet op gelijke wijze meewegen in de beleidsafwegingen. Dat steekt nog meer als we bijvoorbeeld de plannen zien om in het Groene Hart windmolens neer te zetten. Provincie Utrecht zet daar zelfs groot op in.

Het eigene van ons landschap wordt hierdoor ernstig aangetast, kwantitatief en kwalitatief.

Daarom blijven wij als stichting met veel lokale gebiedsorganisaties onvermoeibaar strijden voor de bescherming van het landschap voor een goede kwaliteit van de natuur en het respectvol behandelen van de cultuurhistorie.

De provincie Zuid-Holland lijkt de goede kant op te gaan. Nog deze maand behandelen de Staten de nota ‘de Ruimtelijke Puzzel’, waarin – terecht – wordt gezegd dat er echt fundamentele keuzes moeten worden gemaakt en dat niet alles en overal kan. Een dergelijk beleidsdocument is een eerste stap om de honger naar ruimte te beteugelen. Een eerste stap, omdat de echte keuzes gemaakt moeten worden in de Uitvoeringsagenda Groene Hart, volgend op het Ontwikkelperspectief Groene Hart dat hopelijk binnenkort door alle partijen ondertekend wordt.

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

Kees van Velzen,
Voorzitter Stichting Groene Hart