Bouwen met plantaardige materialen

      Reacties uitgeschakeld voor Bouwen met plantaardige materialen

Esther van den Bor

Circulariteit in de bouw
Steeds meer partijen zien de voordelen van bouwen met materialen die hernieuwbaar zijn. Liefst afkomstig uit de eigen regio. In Friesland is in maart 2022 een bio-based initiatief rond bouwen opgezet door wel dertig verschillende partijen. Het doel is om als Friese (bouw) partners samen in de nieuw- en verbouw een versnelling aan te brengen in het besparen van fossiele brandstoffen, het vastleggen van CO2 en het realiseren van een gezond binnenklimaat. Dit moet leiden tot meer verduurzaming van de woningbouw, meer CO2-opslag in bouw en landbouw en nieuwe werkgelegenheid in de regio. De teelt, verwerking en toepassing van deze natuurlijke bouwmaterialen in de eigen regio wordt gestimuleerd.
Een dergelijk initiatief heeft inderdaad positief resultaat: In mei 2023 een verslag van de sterke toename van bio-based economie. En eind 2023 een grote pot met geld om de ontwikkelingen nog verder te stimuleren. Want de geformuleerde doelen worden in (in meerdere of mindere mate) behaald. Houtbouw is al langer in opkomst, getuige de voordelen die in de branche zelf naar voren worden gebracht.

Kansen in het Groene Hart
Het Veenweide Innovatie Centrum is onder andere onderzoek aan het doen naar natte teelten, maar voor de bouw richt ze zich op de mogelijke toepassingen van de wilg. Want ook de bovengenoemde initiatieven moeten nog groeien. Want hoe organiseer je voldoende en vooral stabiele productie? Hoe sluit je de keten van teelt/verwerking/en toepassing? Welke bouwvoorschriften moeten worden herzien? Het platform We grow verbindt bouwers en boeren door kennisdeling en verbinding. Uiteenlopende partijen vormen als het ware een community waarbij kennisoverdracht in de praktijk wordt gedeeld en ervaren. Innovaties met perspectief en degelijke verdienmodellen voor alle deelnemende partijen. Zoals ze zelf stellen: ”Door samen te werken kunnen we de uitdagingen van de toekomst aanpakken en een positieve impact hebben op mens, dier en milieu.”