Pact en Waardenkaart – Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Pact en Waardenkaart – Column van de voorzitter

De gesprekken over ondersteuning van ons voorstel ‘Meer Regie op de toekomstige ontwikkeling Groene Hart’, dat tot een ‘Groene Hart Pact’ zou moeten leiden van overheden en maatschappelijke organisaties, lopen goed. Meerdere maatschappelijke organisaties willen als medeondertekenaar optreden. En daar zijn we blij mee! De voorzitter van het Bestuurlijke Platform Groene Hart, gedeputeerde mevrouw Sterk, heeft ons inmiddels uitgenodigd voor een gesprek in januari 2024.

In gesprekken die wij nu met afzonderlijke organisaties voeren – en de komende weken zullen voeren – komt regelmatig een vraag over de ‘Waardenkaart’. Eigenlijk is deze waardenkaart de kern van ons voorstel: namelijk een duiding van het natuurlijke, het cultuurhistorische en het agrarische landschap met als doel dit te bewaren, zo staat het in ons voorstel.

Een vraag is of wij dan alleen willen conserveren wat we nu hebben. Het antwoord is: nee, wij willen de kernwaarden behouden én versterken. Dus meer natuur en de versterking van de beleving daarvan. Een andere vraag is of andere ontwikkelingen (bouwen als voorbeeld) in ons voorstel dan per definitie onmogelijk worden?

Nee, als de landschappelijke inpassing uiteindelijk een duurzame plus oplevert voor de natuur of het landschap, dan zien wij dat als winst voor de waarden van het Groene Hart die wij nastreven. Het zal duidelijk zijn dat ‘schaamgroen’ (een paar bomen of een miezerige groenstrook) de kwalificatie duurzaam niet verdient. Als praktisch voorbeeld: geen windmolens naast een natuurgebied onder de toezegging dat er een strook nieuwe natuur bijkomt.
Ook het opruimen van verrommelde gebieden – die helaas de afgelopen jaren op vele plaatsen zijn ontstaan – kan op welwillendheid rekenen, mits de nieuwe inrichting die er voor in de plaats komt uiteindelijk een duidelijke plus oplevert. Kortom: innovatief bouwen, natuurinclusief, maakt dergelijke ontwikkelingen mogelijk.

Met andere belangenorganisaties zullen we hierover het gesprek aangaan om de casuïstiek met elkaar te delen zodat we richting overheid een duidelijk verhaal hebben. Het zou natuurlijk heel goed helpen als we concrete voorbeelden van verbetering noemen en daarmee de overheid en het bedrijfsleven een signaal geven. Werk aan de winkel derhalve.

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

Kees van Velzen,
Voorzitter Stichting Groene Hart