Bemesten en beweiden in 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Bemesten en beweiden in 2020

Het Adviescollege Stikstofproblematiek o.l.v. Johan Remkes, heeft een tussentijds advies uitgebracht over bemesten en beweiden. Het Groene Hart is een gebied waar meer dan gemiddeld weidegang wordt toegepast en koeien in de wei bepalen voor een flink deel het beeld van ons gebied. De conclusie van het Adviescollege is daarmee ook voor het Groene Hart van groot belang. Over beweiden concludeert het Adviescollege dat deze activiteit een positief effect heeft, zowel in de stal als in de wei. De depositie van stal en bemesten gezamenlijk neemt af als beweiding plaatsvindt (in vergelijking met de situatie waarbij koeien op stal staan en de mest wordt uitgereden). Deze conclusie geldt zonder uitzondering, dus ook voor beweiding dichtbij Natura 2000-gebieden.

Het advies is te lezen op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2019/12/19/tussentijds-rapport-van-het-adviescollege-stikstofproblematiek