Landschap, Natuur en Stilte

 

Zorg voor Landschap

LANDSCHAP IS WEESKIND IN OMGEVINGSBELEID De kwaliteit van het landschap is een publiek belang en moet beter worden meegewogen in de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt. Dat zegt het Planbureau… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Zorg voor Landschap

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Tijdens een bijeenkomst in Kamerik op donderdag 26 september 2019 hebben 25 partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel getekend voor een brede maatschappelijke coalitie voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit…. Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Ruim 800 hectare nieuwe natuur gepland in Vechtplassengebied

De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Ruim 800 hectare nieuwe natuur gepland in Vechtplassengebied

Omgevingswet op gespannen voet met Europees Landschapsverdrag

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd bevat wel regels om de fysieke leefomgeving te beschermen en te benutten, maar geen regels over bescherming en benutting van landschappen. Nederland… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Omgevingswet op gespannen voet met Europees Landschapsverdrag

Nieuw moeras in polder Groot Mijdrecht

Tussen Utrecht en Amsterdam, in de polder Groot Mijdrecht-Noordoost, is een nieuw 17 hectare groot moeras gerealiseerd. Op donderdag 7 maart 2019 wordt het gebied officieel geopend, samen met bewoners,… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw moeras in polder Groot Mijdrecht

Natuurmaatregelen pakken gunstig uit voor weidevogels in de Krimpenerwaard

Leuk en aardig, die nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard, maar werkt het ook? Krijgen we inderdaad de nieuwe natuur die we wensen? Zijn de aanpassingen in het landschap nuttig geweest… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Natuurmaatregelen pakken gunstig uit voor weidevogels in de Krimpenerwaard

Druk op het landschap vraagt om monitoring

  Het College van Rijksadviseurs onderstreept de waarde van het landschap. Ons landschap behoort tot het belangrijkste erfgoed dat we bezitten en is van essentieel belang voor onze culturele identiteit… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Druk op het landschap vraagt om monitoring

Natuur blijft in Nederland zorgenkindje

MONITOR PBL: Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Natuur blijft in Nederland zorgenkindje

Duidelijkheid over bufferzone natuurgebied

Rond het Natura 2000-gebied De Wilck is voor boer en jager nu meer duidelijkheid gekomen over wanneer en op welke wijze ze ganzen en zwanen van hun landerijen mogen verjagen… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Duidelijkheid over bufferzone natuurgebied

Drechtzone verdient goede bescherming

Inwoners van Leimuiden dienen een zienswijze in op bestemmingsplan Buitengebied-Oost van Kaag en Braassem. Zij stellen zich achter de motie die in de raad is aangenomen en in lijn is… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Drechtzone verdient goede bescherming