Regionale Energie Strategie

      Reacties uitgeschakeld voor Regionale Energie Strategie

Esther van den Bor

Klimaatakkoord regionaal
Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord ondertekend. Voor 6 thema’s zijn 600 afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  De resultaten van die verminderde uitstoot moeten deels op lokaal niveau worden gerealiseerd. Voor de thema’s (sectortafels) Elektriciteit en Gebouwde omgeving zijn in het klimaatakkoord verplichtingen opgenomen om de nationale aanpak uit te werken via regionale energiestrategieën (RES). In de 30 RES regio’s is afgesproken dat de opgestelde strategieën ruimtelijk moeten worden geborgd via het omgevingsbeleid van gemeenten, provincie en Rijk en het beleid van de waterschappen. De inspanningen die decentrale overheden moeten leveren, zijn groot en niet meer vrijblijvend. Nu al zijn 26 concept RESen aangeboden voor vaststelling van de deelnemende decentrale overheden: Regionale Energiestrategie.

Waar gaat de RES over
In de RES wordt de strategie vastgesteld voor het bepalen en het behalen van de lokale/regionale energiedoelstellingen rond de vraag, de besparing en het aanbod van hernieuwbare warmte en elektriciteit. Daarin valt ook de warmtetransitie van woningen en gebouwen en de opslag en infrastructuur van de energie. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. Iedere twee jaar kunnen nieuwe inzichten, technische mogelijkheden en gewijzigde behoeften worden ingebracht.

De RES is daarbij een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de RES. Naast het bestuurlijkjuridisch, technisch of financieel afstemmen is de uitvoering van de maatregelen een maatschappelijke opgave. Alleen in onderlinge solidariteit en samenwerking op verschillende bestuursniveaus én met inwoners/ bedrijven, de natuur en vele andere waarden mag een afgewogen uitwerking van de strategie worden geëffectueerd.
De opgave van besparen van de behoefte aan warmte en energie blijft naar mijn mening te veel onderbelicht. Terwijl dat alleen al een opgave van formaat is om bijna één derde van de totale geschatte behoefte te besparen!

De opgave van het opwekken van hernieuwbare energie vergt in de meeste gevallen veel ruimte. Daar is veel aandacht voor, zie ook de Webinar die Stichting Groene Hart organiseert en waarvoor bovenaan in deze Groene Flits een oproep staat.
Het nemen van concrete maatregelen op dit punt (aanwijzen van locaties voor windturbines, zonnevelden en warmte alternatieven) volgt een regionale aanpak om meerwaarde te creëren, maar gebeurt lokaal waar en wanneer dat kan.
Via het Webinar en vele andere wegen kunt u uw stem laten horen. De Omgevingswet is een instrument dat eveneens zal worden ingezet. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van deze ingrijpende veranderingen in uw eigen woonomgeving. Lees de RES van uw eigen regio, deze moeten per 1 oktober zijn afgerond en houdt daarna de vinger aan de pols bij het concreet maken en uitvoeren van maatregelen op de diverse niveaus. Op Klimaatakkoord staan de kansen voor participatie in dit proces.

Er zijn 30 RES regio’s in Nederland, voor Groene Hart zijn dat:
Regio Alblasserwaard = Gorinchem, Molenlanden
Regio Holland Rijnland = Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude
Regio Midden-Holland = Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas
Regio U16 = Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist
Regio Noord-Holland Zuid = Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Lands meer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort