Het is urgent, maar niet acuut

      Reacties uitgeschakeld voor Het is urgent, maar niet acuut

De toonzetting van het rapport van de Deltacommissie destijds over zeespiegelstijging: het is urgent maar niet acuut, is in mijn ogen zeer van toepassing op de grote opgaven voor het Groene Hart. Dit geldt voor de aanpassing aan de klimaatverandering en daaraan verbonden energietransitie, voor de aanpak van bodemdaling, waterhuishouding en de toekomst van de melkveehouderij en voor het vergroten en robuust maken van natuur en biodiversiteit.
Natuurlijk hadden we eerder op een coherente manier met die vraagstukken aan de gang moeten gaan, maar er is nog steeds tijd om dat te doen.

De vaststelling van de regionale energiestrategieën (RESsen) brengen de knelpunten rond energietransitie prachtig in beeld. Recente rapporten over bodemdaling en over de aanpak van het stikstofvraagstuk geven aan dat de strategische keuzen geweldige impact zullen hebben op de toekomst van het Groene Hart en op behoud en versterking van de kwaliteit van ons gebied. Lees ook enkele van de onderwerpen in deze Flits.

De urgentie van de vraagstukken en van handelen is volkomen helder, maar hijgerigheid en doordrukken van plannen passen daar helemaal niet bij. We hebben zo langzamerhand een goed beeld van de opgaven voor het Groene Hart voor de komende decennia. Laten we die op een samenhangende manier op een rij zetten. Laten we handelingsperspectieven voor ondernemers uitwerken en laten we de tijd die we hebben, goed gebruiken door de veranderingen op een langer tijdpad uit te zetten. De uitwerking ervan zou kunnen in het verband van het Groene Hart als NOVI-gebied, maar wellicht past een strak geformuleerde opdracht aan een groep wijze mensen evenzeer.

Ik hoop dat politici, ondernemers en bestuurders van maatschappelijke organisaties de zomer zullen benutten om goed na te denken over zo’n samenhangende aanpak, die perspectief biedt voor allen die het Groene Hart een goed hart toedragen. Inspiratie daarvoor kan op wandel- en fietstochten in ons mooie gebied volop worden opgedaan.

Geniet van het Groene Hart en geniet van de Groene Hart producten. En dat geldt natuurlijk voor u allen.

Chris Kalden