Broekriem

      Reacties uitgeschakeld voor Broekriem

Esther van den Bor

Crises
Vandaag hoorde ik op de radio een gesprek met de onderzoekers van het Eén Vandaag Opiniepanel. De belangrijkste van de tien crises die zij telden, is het koopkrachtverlies. Wij moeten opeens betalen voor diensten en grondstoffen die in het nabije verleden (te) goedkoop waren. Duidelijk is dat nog lang niet alle werkelijke kosten in rekening worden gebracht of zelfs bekend zijn. Al lang wordt er geprobeerd deze andere manieren van kostprijsbepaling te introduceren. Denk aan de Life Cycle Assesment die in de bouw al veel wordt toegepast en de activiteiten van True Price die zich op kleding en vruchten heeft gericht tot nu toe. Maar de meeste verborgen kosten (de sociale – en de milieukosten) zijn niet in beeld. Terwijl dat voor een ‘gezonde wereld voor iedereen’ wel een noodzakelijkheid is. De overheid beraadt zich op het verlichten van de onevenredig verzwaarde lasten voor minder draagkrachtigen. En terecht, zij het erg laat en moeizaam. Zoals bijvoorbeeld de door de EU mogelijk gemaakte verlaging van BTW op groenten en fruit.

Onduidelijkheid
Transparantie van de prijzen wordt vertroebeld door de werking van ons economische systeem waarbij de marktwerking van vraag en aanbod de prijs voor een groot deel bepaalt. Niet wat we nodig hebben, maar economische wetmatigheden zetten een stempel op het eindbedrag van de goederen en diensten die we nodig hebben. Speculatie van slimme ondernemers die de invloed van krapte benutten. Maar ook de uitgestelde investeringen van het energienet in ons land verhogen de prijs van energie. Natuurlijk is de beperkte beschikbaarheid van een aantal zaken als gevolg van de oorlog in Oekraïne een factor. Maar ook daarin maken we keuzes die de huidige ongelijkheid van kansen en behoeften in stand houden.

Er zijn denkrichtingen voor oplossingen waar ik zelf blij van wordt. Wie helpt mee om die tot een afgewogen aanpak om te zetten? Bijvoorbeeld: Minder spullen kopen, lagere prijzen voor echt gezond voedsel, lokale economieën, basis inkomen, meer aandacht voor immateriële waarden en activiteiten, gedeelde aanpak van energiebesparing. Kijk om naar elkaar, help elkaar om creatief te zijn en vorm een ‘gemeenschap’ om samen de huidige zorgen en ongelijkheden aan te pakken.