Water

      Reacties uitgeschakeld voor Water

Esther van den Bor

Basisbehoefte
De beschikbaarheid van water voor de natuur wisselt door de jaren en de seizoenen heen. Wij als burgers in bebouwde gebieden merken daar eigenlijk heel weinig van. Water komt schoon uit de kraan. De sloten staan bij ons in het Groene Hart altijd ongeveer op de zelfde hoogte vol. Alleen via de media horen we verhalen van droogte en wateroverlast. Dat laatste ervaren we zelf ook soms wel een klein beetje, maar hier blijft dat voorlopig beperkt tot wat overlast van een nat geworden kelder of een straat die een aantal uren onder water staat. In een paar polders van het Groene Hart treedt wel verzilting op – zout water dat ook voor de planten schadelijk zout is.

De beelden van deze week over de Po vlakte in Italië kwamen bij mij wel duidelijk hard aan. Zoveel water tekort, daar valt niets meer aan te doen dan bidden! Toch zijn de waarschuwingen al jaren gaande en tonen rapporten steeds duidelijker de gevaren en de risico’s. En dus wordt ook aan innovaties en maatregelen gewerkt. De Nederlandse Waterschaps Bank heeft begin 2021 een waterinnovatiefonds opgericht. Ze schrijven wedstrijden en challenges uit en veel inzendingen zijn interessant en toepasbaar. De innovaties zijn zeer uiteenlopend van hergebruik, dijkbescherming, waterwinning en droogtebestrijding tot bewustwording. Bekijk ze en besef dat we veel anders moeten en kunnen doen met water.

Zuinig zijn
Nu kennis en ervaring toenemen blijkt dat de waterschappen en waterbeheerders ondersteuning van hun aanpak nodig hebben van de inwoners van de dorpen en steden. Ook zij moeten zich bewust worden van de problemen die door klimaatveranderingen uitvergroot worden. Het is immers een groot probleem dat ons nu al raakt en steeds meer invloed zal krijgen. Hier een website waar wel 101 tips staan vermeld om te besparen. Koud en warm water, in de tuin en in huis. Ga aan de slag. Zet je eigen challenge uit voor deze komende maanden waarin extra veel water ‘nodig’ is voor douchen, tuin sproeien en water-spelende kinderen. Misschien vindt u TIP 102 of een winnaar voor het water innovatiefonds.