De samenleving als weefsel

      Reacties uitgeschakeld voor De samenleving als weefsel

Esther van den Bor

Een nieuw verhaal
Deze kerstvakantie was voor mij heel bijzonder. Ik mocht in familieverband naar Ecuador. Daar maakten we ook een tocht naar een deel van de Amazone. In dat regenwoud ervaarde ik opnieuw hoe sterk en fundamenteel ikzelf verbonden ben met bos/natuur. Je ziet dat tientallen organismen op een klein stukje samenleven. Elkaar ruimte geven om te (over)leven in wederzijdse afhankelijkheid en ondersteuning. Een ecologisch weefsel dat ontstaat door de samenwerking van vele individuele soorten.

Dat gevoel/die ervaring sloot volledig aan bij het boek van Rob Wijnberg dat ik las: “Voor ieder wat waars”. Wetenschappers zijn er van overtuigd dat de menselijke samenleving tot stand is gekomen omdat de zorgzaamheid diep in onze genen ligt verankerd en daarmee geven we nog steeds onze samenleving vorm. Alle door ons geconsumeerde producten zijn voor ons beschikbaar door lange ketens van samenwerkende schakels. De afgelopen twee eeuwen hebben wij mensen ons collectief verheven boven ‘de natuur’. Nu merken we dat vanuit dit economisch denken onze wereld verarmt en uitput. Vóóruit naar ecologisch denken geeft een nieuw toekomstperspectief, in de overtuiging dat al het leven op aarde in onderlinge onlosmakelijke verbinding met elkaar staat. Een citaat uit het boek geeft mij een positieve richting van denken en werken: “Vooruitgang is een verhaal over diepgewortelde goedheid, ongeëvenaarde samenwerking en weerbaar vertrouwen. Een verhaal over de ware natuur van de mens en de wonderlijke aard van de natuur. Een verhaal van onzichtbare verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid. Een verhaal over zorg die belangeloos wordt verleend en kennis die belangeloos wordt gedeeld.” Een waarheid, een hoopvolle overtuiging die kracht geeft.

Mijn vraag aan de lezer staat nog steeds!
Hoe brengen we de klimaatverandering, de afname van biodiversiteit, de dreigende schaarste aan voedsel, grondstoffen, schoon water, schone lucht, maar ook de onrechtvaardige scheefgroei van inkomen/kennis/kansen op zo’n manier onder de aandacht dat meer mensen echt in actie komen om te werken aan een mooiere en rechtvaardiger toekomst. Wie denkt mee over een effectieve aanpak?
Ga in gesprek met mij en met elkaar. Niet om te somberen, maar om constructief naar oplossingen en manieren van aanpak te komen. Help mij aan ideeën!