Stilte en inspiratie

      Reacties uitgeschakeld voor Stilte en inspiratie

Esther van den Bor

Stilte
Vele jaren heeft Stichting Groene Hart stilte en stiltebeleid onder de aandacht proberen te brengen. De tentoonstelling over Stiltegebieden in het Groene Hart (2017) was prachtig en is veel bekeken. Deze tentoonstelling heeft ons bovendien in contact gebracht met vele andere organisaties en personen die eveneens aan stilte hechten. Zoals Nederlandse Stichting Geluidshinder en Stilte Ned.Werk, inmiddels gefuseerd. Zij organiseren op 24 juni a.s. een inspiratiedag over stilte en wat dat met je doet. Want stilte is een onderschatte waarde in ons huidige lawaaiige bestaan. Laat je informeren op deze bijeenkomst. Realiseer je hoe belangrijk rust en stilte zijn en waarom ons lichaam en onze geest opbloeien bij de aanwezigheid van groen en stilte.  Hoor waar we zelf aan kunnen sleutelen en werken om het positieve van stilte weer bespreekbaar te maken en terug op de agenda te krijgen.

Waar vinden we stilte

De Atlas van de Leefomgeving vermeldt de stiltegebieden in Nederland, maar ook binnen de contouren van de grote steden zijn stille plekken te vinden. Thom Breukel schreef in het jaar 2000 een prachtig boek met als titel ‘de Stilte Atlas van Nederland’.
Maar stilte is niet alleen op een plek te vinden. Het is ook een beleving, de stilte in jezelf. Stilte kun je ook midden in de drukte om je heen ervaren. Verzamelde informatie over al deze vormen is te vinden op de website Stiltegebieden.
Groen en stilte versterken elkaar. Daarom wijzen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en heel veel andere organisaties en zelfs verzekeraars op de mogelijkheden van stiltewandelingen. Al dan niet onder begeleiding van een wandel- of natuurcoach. Om bewust stil te zijn en te ervaren hoe goed dat voelt.
Kunnen we nog stil zijn? Durf het te proberen! Neem anderen mee in uw ervaring.