Stiltegebieden verdwijnen

      Reacties uitgeschakeld voor Stiltegebieden verdwijnen

Esther van den Bor

Geruisloos worden stiltegebieden geschrapt
In een recent artikel in de Volkskrant Stiltegebieden verdwijnen: helft provincies snijdt erin | De Volkskrant staat het weer eens uitgeschreven: 15.000 ha stiltegebieden zijn in de afgelopen jaren verdwenen. In de meeste gevallen omdat het aanwezige geluid veel hoger is dan een in stiltegebied gewenst is. Een treurig feit: we kunnen de broodnodige stilte in onze eigen leefomgeving niet vasthouden.

In 2017 heeft Stichting Groene Hart een tentoonstelling samengesteld over stilte en stiltegebieden in het Groene Hart, mede naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Die tentoonstelling is in alle drie provincies waarin het Groene Hart is gelegen, te zien geweest. Ook bij een aantal gemeenten en natuurverenigingen heeft de tentoonstelling veel mensen getrokken. De informatie is nog steeds actueel:
* Het beleid van de diverse provincies is te beperkt of onduidelijk.
* De gezondheid van mensen wordt erg geschaad door teveel geluid.
* Het welzijn van mens, dier en natuur lijdt onder het gebrek aan stilte.
* De deken van geluid wordt steeds heftiger.

Bewustwording van de noodzaak aan stilte
Mede door de contacten die in die periode gelegd zijn is Stichting Groene Hart nog steeds betrokken bij enkele landelijke initiatieven om stilte op de agenda te zetten. Samen met Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) NSG bestaat 50 jaar: diverse acties – Geluidnieuws en Stilte Ned.werk worden ideeën uitgedacht en projecten uitgevoerd. Zo is vanwege het 50-jarig bestaan van NSG het stilste plekje in Nederland verkozen: Het stilste plekje van Nederland ligt in Drenthe.

Ook de Dag van de Stilte wordt jaarlijks gevierd met talloze activiteiten. Een lesprogramma is samengesteld en wordt uitgevoerd door vrijwilligers van Stilte Ned.werk. De scholieren van basisscholen en middelbare scholen ervaren zonder uitzondering dat stilte wel erg bijzonder is, dat je er van opleeft en weer bij jezelf komt. Die ervaring hebben we allemaal regelmatig nodig in deze hectische tijd. Maar ook de natuur moet de mogelijkheid hebben tot rust te komen en die rust te delen met alles en iedereen die er door wil herstellen en op-leven. Wil je meer weten of zelf bijdragen, meld je bij de redactie van de Groene Flits.

Kijk ook eens op MoSART