Bijzonder jaar

      Reacties uitgeschakeld voor Bijzonder jaar

Net als voor zeer velen is de corona-uitbraak voor onze Stichting Groene Hart van geweldige invloed geweest op ons handelen. De Groene Flits heeft er niet onder geleden; de frequentie is hetzelfde gebleven en het leesgedrag onverminderd hoog. Maar ja, dat was al een digitale activiteit.

Het organiseren van ontmoetingen van mensen over relevante zaken in het Groene Hart staat centraal in onze werkwijze. We hebben er flinke moeite mee gehad om elkaar niet meer fysiek te kunnen treffen; de warmte van het persoonlijk contact is belangrijk in het bespreken van ontwikkelingen die de waarden van het Groene Hart raken. We hebben dan ook een aantal bijeenkomsten geschrapt.

Langzamerhand beginnen we te wennen aan de nieuwe digitale werkelijkheid. We organiseerden digitale bijeenkomsten rond de RESsen in het Groene Hart, over torrefactie en energie uit oppervlaktewater.
We rekenen erop dat het in 2021 nog lang op digitale manier zal gaan, voordat we weer van een mengeling van scherm en handen schudden kunnen profiteren. Vooralsnog gaan we voor digitale activiteiten.
Ook in 2021 mag u rekenen op twintig keer een Groene Flits; we houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen en verwijzen steeds door naar de bronnen.

Het was een buitengewoon jaar, dat op onderdelen onze manier van leven blijvend zal veranderen. En 2021 wordt ongetwijfeld ook een jaar waarin we flexibiliteit, zorgvuldigheid en verdraagzaamheid zullen (moeten) opbrengen.
We wensen u goede feestdagen en een succesvol 2021 met goede gezondheid. Blijf vooral zoeken naar en genieten van de mooie dingen in het leven. En blijf gezond!

Het bestuur van de Stichting Groene Hart