Verkiezingskoorts

      Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingskoorts

Aanstaande woensdag is het zo ver: we kunnen kiezen wie ons het best vertegenwoordigt in de Provinciale Staten en in de Algemene Besturen van de waterschappen. Ik veronderstel dat de meeste lezers van de Groene Flits het uitbrengen van de stem uit overwegingen van burgerschap als norm beschouwt.

Dat er geen grote verkiezingskoorts heerst, behalve in ‘Haagse kringen’, snap ik wel. Maar los van het functioneren van onze democratie zijn er tal van inhoudelijke redenen om uw stem te gebruiken. De directe zichtbaarheid van provincies en waterschappen als instituties mag beperkt zijn; de impact van hun besluiten is zeker merkbaar en voelbaar. Niet alleen bij de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting, ook bij de inrichting van ons landelijk gebied, de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap en de bescherming van ons cultureel erfgoed.

Waar mag gebouwd worden en waar mogen (of zelfs moeten) windmolens komen? Hoe springen we om met bodemdaling? Hoe geven we het faunabeheer vorm? Hebben we nog nieuwe wegen nodig? De lijst is veel langer te maken, maar geeft aan dat de keuzen van de provincies ons gezamenlijk en individueel raken.

Dus: op naar het stemlokaal!

Chris Kalden, voorzitter