Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Column van de voorzitter

Uniek is het Groene Hart, dat lijdt geen twijfel. Vanaf de middeleeuwen door vele generaties mensen uit het Groene Hart gevormd en sindsdien ook door de inzet van velen onderhouden, tot wat het nu is. Maar houden we dat zo?

De druk op ons bijzondere gebied is groot. Milieuvraagstukken, energietransitie en duurzaamheid vragen veranderingen die impact zullen hebben op het landschap. Maar de noodzaak voor meer woningen, ook in ons groene hart, raakt ons. Er staat wat te gebeuren. Redenen om alert en betrokken te zijn.

Uit brieven van de ministers Adema, De Jonge en Van der Wal, recent aan de Tweede Kamer, blijkt dat de veranderingen groot zullen zijn en ingrijpend, maar niet precies wat de impact concreet gaat betekenen. Dat moet nog worden uitgewerkt. Hier ligt een opgave voor onze stichting en gerelateerde belangenorganisaties om actief de dialoog aan te gaan met alle betrokken overheden én kernwaardes te bewaken.

Daarom investeerden wij ook in een meeting van het bestuurlijke platform ‘het ‘Groene Hart Event’ met vele organisaties op 23 september jl. in Kamerik. In deze bijeenkomst onderstreepten veel organisaties dat het Groene Hart uniek is en niet zomaar even op de schop mag. Zorgvuldigheid is vereist met ons landschap, met de openheid, met de inrichting. Zorgvuldigheid is ook de eis die wij neerleggen bij verantwoordelijke overheden waar het gaat om plannenmakerij: niet over ons zonder ons!

Daarom hebben we ook een ‘Platform maatschappelijke organisaties Groene Hart’ opgericht om samen met andere partners die het Groene Hart ook ter harte gaat, een gecoördineerd en sterk geluid te laten horen.

Daarom wil de stichting de komende maanden met een aantal deskundigen nadenken over hoe en met wat wij de overheden willen voeden in de vorm van (on)gevraagd advies.

Wij hebben uw steun daarbij hard nodig.

Vriendelijke groet en alvast goede kerstdagen!

Kees van Velzen,
Voorzitter