Visieontwikkeling – Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Visieontwikkeling – Column van de voorzitter

De ontwikkelingen staan niet stil in de zomer. De val van het kabinet maakt dat we ons opmaken voor verkiezingen van een nieuwe Tweede kamer en als gevolg daarvan daarna ook de vorming van een nieuwe regering. Dat laatste zal na de verkiezingen in november zeker de nodige tijd kosten. De tijd dringt, een effectief beleid is op allerlei gebieden erg gewenst. Nederland heeft een heldere koers nodig. Er liggen veel vraagstukken op de plank. Natuurrampen, overal in de wereld, geven een duidelijk boodschap dat we anders moeten omgaan met de aarde en bijgevolg ook met elkaar.

Op donderdag 7 september aanstaande is het ‘Groene Hart Event’. De ambitie van de overheden is om daar de contouren van het toekomstig ruimtelijke beleid te duiden. Iedereen kan daarbij aanwezig zijn. Daarom bij deze een oproep voor iedereen die betrokkenheid voelt bij het Groene Hart om te komen. Het is namelijk niet om het even wat er in de toekomst gaat gebeuren. Visie vraagt debat, vraagt om reactie en inbreng van overheden en van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Het Groene Hart Event is een mengeling van presentatie en debat, van discussie en reactie. Het vindt plaats bij boerderij de Boerinn te Kamerik.

De stichting bereidt zich voor op dit ‘Groene Hart Event’ met de presentatie van een eigen document met de titel: ‘Meer regie op de toekomst van het Groene Hart’ dat moet leiden tot een ‘Groene Hart Pact’. We doen dat samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en werken aan brede instemming van allerlei organisaties die zich betrokken voelen bij het Groene Hart en haar toekomst. Onze lijn is dat ontwikkelingen integraal moeten worden bezien op alle facetten zodat er een overwogen besluitvorming komt waarin duurzaamheid voorop staat. Daarbij moet de eigenheid van ons gebied versterkt worden door meer aandacht voor bodem en water, natuur en de instandhouding van de cultuurhistorie.

De stichting wil meer zichtbaar zijn juist nu er belangrijke ontwikkelingen zijn. Daarom investeren we in visieontwikkeling en in betrokkenheid bij ontwikkelingen die ons werkterrein raken en in relaties met andere maatschappelijke organisaties. Het bestuur van onze stichting is vlak voor de zomer uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden: Thijs Cuijpers, tot voor kort werkzaam bij LTO Nederland en daarvoor Provincie Noord Holland, en Marco Kastelein, voorheen wethouder Gouda en tot voor kort hoogheemraad van Rijnland. We zijn blij met hun komst en hun werkervaring die voor het bestuur van onze stichting erg belangrijk zijn.

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

Mr C.J. (Kees) van Velzen,
Voorzitter Stichting Groene Hart