Getallen…

      Reacties uitgeschakeld voor Getallen…

In de Groene Flits 675 leest u onder meer enkele berichten over de woningbouwopgave voor ons land. Vrijwel overal wordt aangenomen dat we een miljoen nieuwe woningen nodig hebben. Rijksbouwmeester Veenstra vindt getal uit de lucht geplukt. BZK heeft laten uitzoeken hoe het met planvoorraad zit: meer dan een miljoen in de pijplijn tot 2030. En Van Meding van KAW heeft uitgezocht dat er makkelijk meer dan een miljoen in stedelijk gebied kan worden gebouwd. Natuurlijk zijn er mensen die dit weer onzin vinden. De term ‘woningbouw-wappie’ is al gebezigd.

Betekent deze discussie iets voor het Groene Hart?
De regel ‘alleen bouwen voor eigen behoefte’ vinden we een verstandig beginsel voor het Groene Hart. Wij vinden niet dat daarmee elke discussie over woningbouw in ons gebied van tafel is. Maar de waarden van het Groene Hart vragen om een uiterst zorgvuldig onderzoek, debat en afweging vóórdat sprake kan zijn van extra ruimte. En gegoochel met grote getallen over al dan niet bestaande behoefte aan woningen helpt niet om een fatsoenlijk gesprek over de ontwikkeling van het Groene Hart aan te gaan.

Er is een paar onderwerpen waarover volgens ons alleen kan worden gesproken met het gehele Groene Hart voor ogen. Naast energietransitie en de trits landgebruik-waterhuishouding-bodemdaling is woningbehoefte de derde. We hopen dat het stempel NOVI-gebied voor het Groene Hart een grote impuls zal blijken om eerst naar het geheel te kijken en dan pas naar onderdelen. Zodat ruimtelijke blunders worden voorkomen.

Chris Kalden