Alles is in beweging?

      Reacties uitgeschakeld voor Alles is in beweging?

U leest nu de laatste Groene Flits van 2019; weer zo’n jaar dat voorbij was voor je het in de gaten had. Ik ervaar de tijd nog steeds als snel verlopend, waarschijnlijk omdat er op allerlei punten veel gebeurt. Maar tegelijkertijd is het een bijzondere mengeling van een veelheid aan ontwikkelingen en niet al te veel veranderingen. Panta rhei, alles is in beweging, maar vaak wel langzaam.

Soms is dat goed. Denk aan het karakteristieke landschap van het Groene Hart; continuïteit in vorm en functie is daarvoor allesbepalend. Dat geldt voor vrijwel alle cultuurhistorische waarden in het Groene Hart.
Soms is het vervelend en nadelig. Discussies over de benadering van het vraagstuk van bodemdaling, in combinatie met CO2-uitstoot, waterhuishouding en grondgebruik vinden overal plaats, maar een coherente lange termijn-kijk ontbreekt.
Vrijwel alle agrarische ondernemers in het Groene Hart staan voor belangrijke keuzen rond het lange termijnperspectief van hun bedrijf. Maar door het ontbreken van handelingsperspectieven, waarop zij hun bedrijfsstrategie kunnen baseren, is er veeleer sprake van stilstand en beklemming.

Ik hoop dat 2020, als we er later op terugkijken, zal worden herinnerd als een jaar waarin de opmaat voor het lange termijn-perspectief voor het Groene Hart is gemaakt. Zowel in overheidskringen als in kringen van bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Je zou kunnen zeggen: er is alle reden om te somberen. Maar dat motiveert mij geheel niet. Mijn optimisme is de grondslag voor mijn betrokkenheid bij het Groene Hart en bij behoud en ontwikkeling van de waarden ervan. En dat verandert ook in 2020 niet!

Ook in 2020 krijgt u, als u daarvoor interesse houdt, 20 keer per jaar een Groene Flits; de nieuwsbrief over ontwikkelingen in het Groene Hart. We maken onze eigen selectie uit de grote hoeveelheid nieuws. We kijken daarbij met regelmaat welke onderwerpen meer dan gemiddeld worden gelezen en proberen daar rekening mee te houden.
Mocht u bepaalde onderwerpen missen of suggesties hebben, laat dat dan weten op contact@groenehart.info

Namens iedereen die betrokken is bij de Stichting Groene Hart wens ik u goede feestdagen en vooral een goed 2020. Met een goede gezondheid en veel dingen om van te genieten in het Groene Hart.

Chris Kalden, voorzitter