Groene Hart provincies kunnen aan de slag!

      Reacties uitgeschakeld voor Groene Hart provincies kunnen aan de slag!

Nadat in Noord-Holland en Utrecht al een paar maanden geleden een coalitieakkoord is gesloten en een nieuw college is aangetreden, heeft nu ook Zuid-Holland een nieuw bestuur en een nieuw programma voor de komende vier jaar. De drie provincies kunnen nu weer aan de slag om gezamenlijk hun kijk op de ontwikkelingen in het Groene Hart te bepalen. En de portefeuillehoudende gedeputeerden kunnen hun energie volop kwijt in de grote uitdagingen waar het Groene Hart in de komende tijd voor staat, zoals behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, energietransitie, het cluster grondgebruik – bodemdaling – waterhuishouding en de relatie met de omliggende steden.

In de coalitieakkoorden wordt niet uitgebreid ingegaan op het Groene Hart en op de interprovinciale samenwerking daarbij. Ze bevatten wel uiterst relevante passages voor de genoemde onderwerpen.

De Stichting Groene Hart rekent erop dat de drie provincies zich ten volle bewust zijn van de noodzaak om samen te zorgen voor een goede ontwikkeling van het leefklimaat in het Groene Hart. En dat die samenwerking voor inwoners, bedrijven en bezoekers van het Groene Hart op een concrete manier zichtbaar zal zijn. We kijken er met verwachting naar uit en zullen het intensief volgen.

Chris Kalden, voorzitter