Waardenkaart – Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Waardenkaart – Column van de voorzitter

Deze keer wil ik wat dieper ingaan op het thema wonen om vervolgens nog een spa dieper te gaan. Ik raak met dit thema een zenuw van velen, want wonen heeft veel te maken met meer nieuwe woningen, dus met bouwen. Ons land groeit, flink zelfs. Daar komt bij dat er al te weinig woningen waren. Je zal maar wachten op woonruimte en steeds weer de boodschap krijgen dat het nog langer duurt. Het kan dan zo maar zijn dat je heel anders aankijkt tegen de vraag of nieuwbouw buiten het dorp of stad mag of niet. ’Ja, natuurlijk, waarom niet’, is dan vaak de reactie.

Anderen zijn er juist heel erg van overtuigd dat er geen woning meer gebouwd mag worden in het buitengebied. Het Groene Hart versteent steeds meer is dan het argument. Dus: nee bouwen in het groen, dat niet! Nieuwe woningen moeten alleen binnen de stad of het dorp worden gebouwd, niet er buiten.

Zie hier het dilemma. Het dilemma, waarover niet alleen mensen  maar ook belangenorganisaties van mening verschillen. Op zich is dat goed. In het debat mogen -ik zou zeggen moeten- verschillen tot uiting komen. Juist om met elkaar scherp te krijgen welke argumenten afgewogen moeten worden om tot verantwoorde keuzes te komen. Daar gaat het uiteindelijk om: verantwoorde keuzes.

Wat in ieder geval niet bijdraagt aan het maken van goede keuzes is de gedachte dat er overal bijgebouwd mag worden en dat het Groene Hart overal op de schop moet. Deze gedachte is het schrikbeeld van velen. De vaderlandse planologie heeft geschiedenis geschreven de afgelopen vijftig jaar en aantastingen opgeleverd die het Groene Hart schaamteloos hebben aangetast. Denk bijvoorbeeld aan de corridor A12 Gouda, Waddinxveen tot aan Den Haag.

Zo dus niet. Maar hoe dan wel?
Binnenstedelijk bouwen? Volmondig: ja, heel logisch dat dit de eerste keuze is. Maar tot hoever en tot welke prijs? Wat als binnenstedelijk bouwen leidt tot proppen en tot afbreuk aan de leefkwaliteit? Dan toch maar buiten de bebouwde kom?

De Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en de Stichting Groene Hart hebben hierover gesproken. We willen dit vraagstuk en andere vraagstukken – zoals meer bedrijventerreinen, ruimte voor zonne- en windparken, meer ruimte voor water en natuur – in een groter kader plaatsen. Hierin willen we de kwaliteiten van het Groene Hart helder beschrijven en vastleggen. Zeg maar een: ‘Groene Hart Waardenkaart’.

Samen besloten we die waardenkaart op te stellen en deze aan de politiek aan te bieden eind maart aanstaande. Natuurlijk bedoeld om de nieuw te vormen Colleges van Gedeputeerde Staten hiermee te confronteren en een handvat te bieden aan hen en aan alle andere overheden. Wat ons betreft gaat dit met alle betrokken partners eind 2023 in een ‘Groene Hart Pact’ uitmonden. Daarin maken we integraal keuzes voor alle vraagstukken voor het gehele Groene Hart, maar vooral ook gericht op het behoud van de kwaliteiten van ons unieke Groene Hart.

Kees van Velzen