Uit de beklemming

      Reacties uitgeschakeld voor Uit de beklemming

Ik word blij van de voorstellen van een brede coalitie om de lange termijn perspectieven van de Nederlandse landbouw in beeld te brengen. De brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie. De groep draagt oplossingen aan voor urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie die voor boeren lonend is. Met Cees Veerman als woordvoerder pleit de initiatiefgroep voor een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen.

In een gezamenlijke oproep pleiten zij voor een nationaal akkoord over de landbouw voor de komende twintig jaar. Om met Veerman te spreken: daarbij geldt dat niet het vele goed is, maar dat het goede meer moet worden! Dit is hun verhaal in pdf: Aanbevelingen-aan-het-nieuwe-kabinet-Samen-werken-aan-regie-op-ruimte-31-maart. Kijk ook op transitiecoalitievoedsel.nl.

Ik word daar blij van omdat de afgelopen jaren door vrijwel alle betrokkenen vooral tegen elkaar en over elkaar, vaak met boosheid en frustratie, is gesproken in plaats van met elkaar. De beklemming is enorm en men houdt elkaar op verkeerde gronden en verkeerde issues gevangen.
Als die beklemming kan worden doorbroken door het overnemen van de gedachten van de initiatiefgroep door het nieuwe kabinet, is dat een zegen voor ons allen en niet alleen voor de boeren in ons land. Ook voor het Groene Hart. De landbouw, met name de melkveehouderij, is zeer bepalend voor de kwaliteit en de toekomst van het Groene Hart. In ons gebied hebben we er groot belang bij dat landelijk de condities voor een goede samenspraak worden gecreëerd. Alleen dan kunnen we onze eigen vertaling maken van een duurzame toekomst voor de landbouw in ons gebied.

Chris Kalden