De zwakste schakel

      Reacties uitgeschakeld voor De zwakste schakel

Esther van den Bor

De menselijke ketting
We kennen de uitdrukking dat een ketting zo sterk is als de zwakste schakel.
Maar welke ketting willen we bekijken. Is dat ons eigen kringetje. Daarvan kennen we de schakels – meestal. Totdat er opeens ziekte optreedt, partners gaan scheiden, een baan ophoudt te bestaan. Dan is de wereld groter dan we dachten en kennen we de elementen die ons eigen leven beïnvloeden opeens minder goed. Dan hebben we opeens minder invloed op wat we doen en wie we zijn. Wanneer je de Daklozenkrant leest, dan zijn de verhalend schrijnend: de scheidslijn tussen een ‘goed leven’ en ‘leven op straat’ is flinterdun.
Dat zijn de persoonlijke situaties. Er zijn echter ook grootschaliger onderzoeken die laten zien dat wanneer de ongelijkheid in inkomen en kansen binnen een gemeenschap groter worden, dat de zwaksten in die samenleving de kracht van de samenleving in zijn geheel bepalen. De zwakste schakels zijn belangrijk om te kennen — en er voor te zorgen dat de verschillen niet te groot worden. Want het is zo gemakkelijk om alleen te letten op wat sterk en mooi en invloedrijk is. Maar de achterblijver, de kansarme is net zo invloedrijk voor het geheel. Lees bijvoorbeeld de bijgaande artikelen daarover. SG en VN.

Samenhang wereldwijd

We leren nu in Coronatijd dat wij, met ons oog op financiële winst en snelheid en gemak, voorbij zijn gegaan aan de waarde van de aarde en haar (bio)diversiteit. Die kwaliteiten blijken door ons handelen een zeer zwakke schakel te zijn geworden. De kwaliteit en de hoeveelheid groen moeten we versterken om ons eigen bestaan te continueren. Gelukkig worden daar initiatieven voor ontwikkeld. De Donut economie van Kate Raworth Duurzaam Mbo  wordt voor de stad Amsterdam toegepast. Het initiatief Next Green geeft directe handvatten aan het bedrijfsleven om biodiversiteit serieus in te bakken in de bedrijfsvoering. Laten we het grotere geheel niet uit het oog verliezen. Verder kijken dan ons neus lang is. Ons overleven voor lange tijd veilig stellen. Als één geheel, één aarde.