Biodiversiteit hoe doen we dat?

      Reacties uitgeschakeld voor Biodiversiteit hoe doen we dat?

Esther van den Bor

VN maakt afspraken
Half december 2022 kwamen de 196 lidstaten van de VN-conventie voor biodiversiteit overeen om in 2030 ten minste 30 procent van het aardoppervlak (land en zee) een vorm van bescherming te geven (het ‘30 x 30’-plan). Volgens de wetenschap is dat het absolute minimum om het massaal uitsterven van planten- en diersoorten en de achteruitgang van cruciale ecosystemen wereldwijd tot staan te brengen. Nu is 17 procent van het land en 10 procent van de oceanen beschermd.
Dat schept ook in ons land verplichtingen! Het gaat niet alleen om het beschermen van een gebied of een speciale diersoort. Het gaat om onze omgang met natuur, onze eigen plaats daarin en onze eigen gezondheid. Een ecosysteem is een ingenieus samenspel van voorwaarden en omstandigheden waardoor meerdere soorten planten en dieren in evenwicht met elkaar leven. Onze menselijke leefomgeving zou op zo veel mogelijk plekken zo moeten zijn ingericht, dat onze aanwezigheid dat evenwicht niet verstoort. Op dit moment doen we het, ook in Nederland niet goed genoeg. Het Planbureau voor de Leefomgeving is een van de vele instituten die dat naar voren brengt. En wanneer je verder kijkt dan erg oppervlakkig zien we het allemaal gebeuren. Wanneer de basis te smal wordt hoeft er maar iets te gebeuren en het ecosysteem stort in.

Wachten op beleid of zelf bijdragen?
Kies er zelf voor om natuurorganisaties financieel en metterdaad te ondersteunen.
Maak je eigen omgeving groen. Maar dan wel ecologisch verantwoord! Het is belangrijk om biologische zaden, biologisch plantgoed en biologisch voedsel te kopen. Daarmee geef je de bedrijven die volgens de gangbare land- en tuinbouw werken geen afzet meer. Hun verdienmodel gaat samen met snelle, efficiënte en voorspelbare productie. Daarvoor zijn bestrijdingsmiddelen en kunstmest nodig en wordt de diversiteit van soorten sterk verkleind. Onze gezondheid, maar ook de ecosystemen in de omgeving van die productievelden staan dan nog meer onder druk. Het kan anders. Wij kunnen niet zonder natuur, niet zonder biodiversiteit.