Motivatie tot beweging

      Reacties uitgeschakeld voor Motivatie tot beweging

Esther van den Bor

Polarisatie
Deze week luisterde ik naar een van de seminars die de organisatie Grootouders voor het klimaat zeer regelmatig organiseert. Altijd weer interessant. Professor Linda Steg vertelde van al het onderzoek dat gedaan wordt naar motivatie van mensen om zich bijvoorbeeld meer milieuvriendelijk te gedragen. Veel mensen hebben het moeilijk met wat er wel gebeurt of juist niet, om een meer duurzame maatschappij te worden. Het dagblad Trouw wijdde een artikel aan ‘klimaatrouw’, de leden van Extinction Rebellion, maar ook de uiteenlopende stromingen van de boeren en vele andere organisaties vinden er allemaal iets van. Voor of tegen, meer of minder extreem. Vaak is het effect dat meningen polariseren en de gemiddelde Nederlander in grotere onzekerheid achter blijft. De meeste mensen zijn immers huiverig voor veranderingen. Maar niets doen zal in dit geval zeker veranderingen laten optreden. Nu hebben we nog hoop dat de effecten van klimaatverandering getemperd kunnen worden. Dat de wereld niet op hol slaat.

Motivatie
Enkele belangrijke motivaties om te veranderen zijn eigenbelang en plezier. Daarnaast willen we ook anderen het goede gunnen alsook mooie natuur en gezond milieu behouden. Het helpt wanneer mensen al zelf een positief gevoel hebben om iets goed te doen voor het milieu. Maar stimuleer vooral die goede gevoelens. Zet het positieve gevoel en effect vaker in als argument om mee te doen. Gezamenlijk in actie komen helpt sterk, want andere mensen ontmoeten is een veel voorkomende behoefte. En wanneer je als bedrijf “groene doelen” neerzet heeft dat positieve invloed op werknemers, meer dan nu wordt aangenomen.
Natuurlijk moet je de veranderingen die je zelf wilt nemen ook kúnnen nemen. Overheden, banken, bedrijven hebben in dat faciliteren een belangrijke taak. Juist daar geldt echter dat wanneer de vraag naar transparante en eerlijke ondersteuning toeneemt, deze meer logge instituties pas hun aanbod aanpassen. Dus start maar met veranderen en vragen om hulp daarbij.