Kaders en een integrale leidraad

      Reacties uitgeschakeld voor Kaders en een integrale leidraad

Esther van den Bor

Overheid van de toekomst
Decennia lang werken we in elke bestuurslaag van de overheid aan het bestrijden van armoede, veiligheid, een goede leefomgeving. Toch zien we geen echte verbeteringen optreden. Ook in Nederland zelf treedt scheefgroei op. Jeroen Pauw maakte voor BNNVara een documentaire over ‘Scheefgroei in de polder‘, over kosten op de huizenmarkt, uit elkaar lopende inkomens en kansen voor ontwikkeling en onderwijs. We willen misschien wel, maar de verschillen worden steeds groter. Ook wereldwijd treden de scheefgegroeide kansen en de negatieve ontwikkelingen aan het licht. Wetenschappers stellen dat al in 2030 de capaciteit van de aarde om CO2 voldoende te binden op een keerpunt staat. Ook voor armoede, natuurvernietiging, beschikbaarheid van bijzondere grondstoffen is de periode rond 2030 te kenmerken als omslagpunt waarna de negatieve effecten zich razendsnel uitbreiden en verergeren.

Het kan, zet in op de SDG’s
We hebben nog één decennium om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Daarom is het zinvol wanneer de regering en de gemeenten zich verbinden in het werken met de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Een samenstel van doelen en subdoelen die een kader en een leidraad bieden om concreet te werken aan het creëren van waarde, aan een duurzame samenleving voor iedereen. Daar is visie en daadkracht voor nodig. Een andere manier van denken en werken. Maar nu kan het nog. Samen met burgers, bedrijven en overheid kunnen we bijzonder veel. De te nemen maatregelen liggen klaar. Verzameld in het boek Draw Down van Paul Hawken. Ook Gunther Pauli met zijn boek Blauwe economie laat de oplossingen zien.

Investeren met 200% rendement
De investeringen die we als wereld moeten doen lijken enorm. Maar de opbrengsten zijn twee keer dat bedrag en kosten ons maar een half jaar inkomen (tot 2050).
Daarom een oproep aan de programmamakers van de politieke partijen : zet de SDG’s als uitgangspunt van al het beleid bovenaan. Doorbreek de schotten tussen de diverse thema’s van beleid en help onze samenleving waardevol voor iedereen te maken. Alle good practices en kennis worden gedeeld. En wanneer de rijksoverheid aan de gemeenten meer geld toeschuift om lokaal aan de slag te gaan, is het een prachtige en blij makende uitdaging: Handreiking global goals in het gemeentelijk beleid 2020 (pdf).