Wie is verantwoordelijk?

      Reacties uitgeschakeld voor Wie is verantwoordelijk?

Esther van den Bor

Risico veroorzaken
Op woensdag 26 mei is opnieuw vastgesteld door de rechtbank dat ‘het in gevaar brengen van een ander persoon de plicht geeft om in te grijpen en het risico weg te nemen’. Shell krijgt de opdracht om meer inspanning ter plegen om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot van haar eigen activiteiten plus die als gevolg van het gebruik van Shells producten netto 45% lager zijn dan in 2019. Dan loopt het concern in de pas met wat volgens het veiligste IPPC-scenario nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Juridisch zijn er criteria om te bepalen of iemand zorgvuldig heeft gehandeld. Shell wordt daarnaast in het oordeel van de rechtbank, via mensenrechten gebonden aan de klimaatverplichtingen. Stabiel klimaat is een mensenrechten kwestie: Milieudefensie en via De Correspondent

Wat doen wij zelf?
Onze impact op de wereld is niet zo groot als Shell, een concern dat behoort tot de top 10 grootste vervuilers van de wereld. Maar ook aan ons valt maatschappelijk verantwoord gedrag ‘op te leggen’. Kijken ook wij niet weg en laten het nemen van stappen over aan de regering, de bedrijven, de ander. Ook wij zijn schuldig aan het veroorzaken van het grote risico dat de aarde verkwanseld wordt. Kwaliteit van leven wordt mede door onze verlangens naar rijkdom, spullen, gemak, snelheid voor toekomstige generaties op het spel gezet.
Kijk in de spiegel en besef wat er op het spel staat. Voor onszelf maar vooral voor onze kinderen. Lees, leer, praat met elkaar en kom in actie. Nu kunnen we de trend nog ombuigen zonder al te veel kosten en onherstelbare schade. De natuur laat ons zien dat het kan. Diverse scenario’s laten zien dat het kan. Doe inspiratie op via: Urgenda en Drawdown.