Weerbaar zijn

      Reacties uitgeschakeld voor Weerbaar zijn

Esther van den Bor

Toekomstbestendig
Ik heb vaak gesproken over steden die toekomstbestendig zouden kunnen/moeten  worden. De infrastructuur, de openbare ruimte moet anders worden ingericht om in de (nabije) toekomst een leefbare stad te blijven voor een groeiend aantal inwoners. Want hittestress, te veel of juist te weinig water, veranderende woon- en transportbehoeften, nieuwe kijk op groen en gezondheid vragen om een andere aanpak. Hoe een dergelijke duurzame stad er uit ziet, wordt vanuit verschillende hoeken bestudeerd zoals onder andere op deze websites is te lezen:

Ook bedrijven weten al lang dat je rekening moet houden met de risico’s van het leunen op fossiele brandstof of het opraken van goede grondstoffen. Nu hebben 100 Nederlandse bedrijven hun inspanningen gebundeld om meer impact te veroorzaken. Met de slogan ‘Morgen wordt vandaag bedacht’ laten ze zien dat veranderen kan en moet. Duurzame oplossingen die je bedrijfsvoering ook op de langere termijn mogelijk maken zijn er. Zonder de wereld om je heen te beschadigen. Die bedrijven zijn toekomstbestendig en kunnen tegen een stootje. Ze zijn weerbaar.

Weerbaarheid
In de krant las ik over ‘De Denktank van Mentale Vooruitgang’. Gestart in november 2019 en nu gedragen door een groep gemotiveerde deskundigen en bestuurders van uiteenlopende organisaties. Zij denken na over hoe mentale vooruitgang eruit kan zien en wat mentale kracht van mensen, gezinnen, bedrijven en de maatschappij in zijn geheel vergroot.

Nu diverse weeffouten van onze maatschappij aan het licht komen door de klimaatcrisis en de Corona-pandemie wordt evidenter dat we kwetsbaarder zijn dan we denken. De maatschappelijke en psychologische schade die optreedt als gevolg van de lock-down maatregelen, onderstreept de noodzaak dat wij als mens weerbaarder moeten worden. Maar de toenemende aantallen (jonge) mensen met burnout klachten, jongeren die zich eenzaam voelen, verslaving aan kicks van uiteenlopende drugs, party’s, perfect moeten zijn etc., wijzen er al veel langer op dat veel mensen individueel niet in balans zijn.
In 2017 schreven David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg hun boekje ‘Vrede kun je leren‘. De crux is dat mensen zichzelf moeten leren kennen en daarmee zichzelf en anderen helpen. Door tevreden te zijn met wie je zelf bent, sta je steviger in je schoenen. Is verandering minder eng. Is aanpassen aan nieuwe omstandigheden minder moeilijk. Het zou waardevol zijn om onze kinderen van jongs af aan te leren zichzelf te kennen (en daar tevreden mee te zijn) en te leren met hun emoties om te gaan. Daarmee versterken wij de weerbaarheid en toekomstbestendigheid van de nieuwe generaties. Tegelijkertijd kunnen volwassenen in bedrijven en op sleutelposten nu al zelf een mooi voorbeeld geven. Wanneer ook nog meer onderzoek gedaan wordt naar wat echt van belang is voor een duurzame samenleving, dan zijn we samen weerbaarder. Dan is de kans op weer een nieuwe tweedeling in de maatschappij kleiner en hoeven minder mensen zich verloren te voelden.