Hoe gaan we om met de natuur deel 2

      Reacties uitgeschakeld voor Hoe gaan we om met de natuur deel 2

Esther van den Bor

Wat geeft de natuur ons
De WHO bracht in augustus 2021 dit rapport uit waarin nogmaals is samengevat wat die natuurwaarden zijn: De meeste soorten groene ruimten hebben positieve effecten op de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en subjectief welzijn, zowel op de korte als de lange termijn. Voor alle typen groen zijn er positieve effecten op stemming of emotie. Blauwe ruimtes zijn positief vooral in de kustgebieden. Positieve associaties met mentale gezondheid bleken minder duidelijk voor binnenwateren. In dat rapport staan ook de perspectieven voor handelen. Het hele rapport is hier te vinden. Daarnaast zijn er de ecosysteemdiensten die ook voor bedrijven interessant zijn.

Hoe weten we wat er mis gaat en anders kan
Het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen University & Research hebben de natuurindicatoren voor het biodiversiteitsbeleid van Rijk en provincies geactualiseerd. Deze set indicatoren is ontwikkeld in opdracht van de provincies en het Rijk in het kader van de lerende evaluatie van het Natuurpact. Naast het bieden van informatie over de toestand en ontwikkeling van de biodiversiteit is de publicatie bedoeld als input voor een dialoog met de provincies en het Rijk over de voortgang van het beleid. De publicatie is te vinden op de website van het Compendium voor de Leefomgeving. Uit deze laatste analyse blijkt dat er geen duurzaam gebruik is van natuur. De vraag naar de diensten wordt groter en voor de meerderheid van deze diensten neemt juist de beschikbaarheid af.
Greenpeace stelde een natuurcrisisgids samen waarin met name de achteruitgang van de diversiteit en de verschuiving in soorten planten en dieren wordt weergegeven voor de grote wandelgebieden in ons land. Gerelateerd aan de uitstoot van stikstof en dus niet vanwege de voortgaande versnippering van natuurgebieden. De kwetsbaarheid van onze huidige natuurgebieden is groot. Een grotere erkenning voor de noodzaak van sterke en verbonden natuur zal helpen om een ander beleid te introduceren. We zijn zo afhankelijk van de natuur in onze directe omgeving. Laat het een punt van grote aandacht zijn in alle politieke partijprogramma’s.