Klimaatadaptatie

      Reacties uitgeschakeld voor Klimaatadaptatie

Esther van den Bor

Adaptatie
De effecten van de klimaatverandering zijn al merkbaar door extreme droogte of juist heel veel regen. Hittestress in de grote steden treedt op evenals sterfte van vogels omdat het voedsel voor hun jongen op ‘de verkeerde tijd’ beschikbaar is.
Overheden zijn verplicht om eind 2020 de opgaven en maatregelen in beeld te hebben gebracht door middel van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s. In november 2018 is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten waarin deze afspraken zijn herbevestigd met de gemeenten, waterschappen en provincies. Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land is de doelstelling. Voorbeelden, inspiratie en veel kennis zijn bijeengebracht in het Kennisportaal. Daar is tot op straatniveau te zien waar en hoe de bedreigingen van het veranderende klimaat te merken zijn.

Kinderklimaattop
Gisteren werd in mijn eigen gemeente een Kinderklimaattop gehouden. Vier basisscholen streden met elk twee voorstellen om een prijs. Het thema was klimaatadaptatie. De schoolpleinen werden in die plannen voorzien van veel groen, waterdoorlatende tegels, natuurlijke speeltoestellen, groene daken, composthopen en wateropvang. Slimme, handige en vooral leuke ideeën die laten zien hoe kinderen wijs zijn en hun saaie grijze schoolpleinen omtoveren tot een speelse, klimaatbestendige omgeving waar je met slecht weer en op een warme zomerdag met plezier kunt zijn.

Niet alleen Nederland
In de fairtradeweek die zojuist gevierd is, was het thema eveneens klimaatadaptatie. De klimaatzones in de gebieden waar koffie, thee en bananen worden geteeld verschuiven. Onderzoekers schatten in dat het areaal waar koffieplanten gedijen in 2050 gehalveerd is. Nu de wereldmarktprijs veel lager ligt dan de productieprijs (1 US $ in plaats van 1,4$) komen veel koffieboeren onder de extreme armoedegrens terecht. Boerenfamilies hebben zelfs bijna geen geld voor basisbenodigdheden zoals eten of gezondheidszorg, laat staan dat ze de verminderde opbrengst van hun gewas kunnen opvangen. Mens en milieu hebben te leiden van de problemen in de koffie-industrie. Dat komt wel erg dicht bij ons eigen leefpatroon van gemiddeld 4 koppen koffie op een dag. Adaptatie gaat dus om meer dan een beetje groen erbij. Kennis, slimme oplossingen en vooral wereldwijd oplossingen uitvoeren zullen ons leven klimaatbestendig(er) maken. Gelukkig beseffen kinderen dat het ernst is.
Zie ook Fairtrade Gemeente