Lees de biografie van het Groene Hart

      Reacties uitgeschakeld voor Lees de biografie van het Groene Hart

Als u gelegenheid hebt, moet u deze week even doorklikken op het item ‘biografie van het groene hart’; een bron van informatie en inspiratie. Op verzoek van het Bestuurlijk Platform Groene Hart maakte bureau SteenhuisMeurs een biografie van het Groene Hart. Marinke Steenhuis hield vorige week een bevlogen betoog over het verhaal van het Groene Hart, dat in de biografie te vinden is. Er is ook een geactualiseerde kaart van de cultuurhistorische waarden van het Groene Hart en aanbevelingen om er verantwoord mee om te springen.

Het is een belangrijk document voor beslissingen over de ruimtelijke ontwikkelingen in ons gebied. Tezamen met de adviezen van de provinciale adviseurs voor ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) over ‘water, bodem en landgebruik’ en over de Regionale Energiestrategie voor het Groene Hart, Ontwerpend onderzoek | Bestuurlijk platform Groene Hart, vormt het in mijn ogen het fundament voor de belangrijke keuzen waar we voor staan rond klimaat en energie, bodemdaling en toekomst van de melkveehouderij, waterhuishouding en woningbehoefte.

Het verhaal van het Groene Hart en de waardenkaart onderstrepen zeer nadrukkelijk de noodzaak om bij lokale keuzen het geheel van het Groene Hart als referentie te nemen. Dus één besluit voor het Groene Hart waar we megawindmolens gaan plaatsen, één besluit voor het Groene Hart waar we zonneparken willen, één besluit voor het Groene Hart of en waar we grotere bouwlocaties willen.

Ik hoop dat we de komende tijd nog vaak de biografie van het Groene Hart ter hand nemen.

Chris Kalden